Wkrótce ruszy pierwszy „Budzik” dla dorosłych?

11 Października 2016, 12:09

Na początku przyszłego roku ma ruszyć pierwsza w Polsce klinika specjalizująca się w leczeniu osób dorosłych w śpiączce. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uruchamia właśnie proces wyceny nowej procedury, która obejmie kompleksową opiekę nad chorymi. Za leczenie zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pozytywnie oceniliśmy włączenie do koszyka świadczeń gwarantowanych osobnego świadczenia obejmującego leczenie osób ze śpiączką, a teraz na zlecenie resortu zdrowia wyliczymy taryfę dla tego świadczenia – poinformowała DGP Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska, szefowa biura prezesa AOTMiT i rzeczniczka tej instytucji.

Program MZ zakłada objęcie kompleksową opieką osoby dorosłe pozostające w śpiączce. Podobnie jak w przypadku Kliniki Budzik, która „wybudza” dzieci. Zgodnie z założeniami dorosłym pacjentom będzie udzielana kompleksowa opieka obejmująca m.in. opiekę lekarza i pielęgniarki, badania diagnostyczne, leczenie farmakologiczne, opieka psychologiczna nad samym pacjentem i jego rodziną, rehabilitacja, a także żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

O zakwalifikowaniu danego pacjenta do programu będzie decydował zespół terapeutyczny. Wśród kryteriów jest m.in. pozostawanie pacjenta w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej. O tym jak długo pacjent będzie leczony w programie również zadecyduje zespół terapeutyczny, nie może jednak to być dłużej niż 12 miesięcy (a w uzasadnionych przypadkach 15 miesięcy). 

Koszty programu oszacowano na maksymalnie 23,7 mln zł (przyjęto jako realny koszt osobodnia na podstawie danych z Kliniki Budzik – jest to 650 zł). Ministerstwo szacuje, że z programu będzie mogło skorzystać rocznie ok 100 dorosłych pacjentów. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: DGP, Polityka Zdrowotna

Foto: www.KlinikaBudzik.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz