Lekarze od stycznia, bez możliwości wystawiania recept refundowanych?

11 Października 2016, 16:17

Lekarze, którzy po 31 grudnia chcą wystawiać recepty na leki refundowane, a nie mają podpisanej umowy z NFZ lub nie pracują w placówce, która ma taką umowę, muszą się zgłosić do Funduszu by przejść przez specjalną procedurę. Kłopot w tym, że mają z tym spore problemy. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zapewnić takie środki techniczne wspierające proces przyznawania numerów recept, które umożliwią lekarzom bezproblemowe korzystanie z ich ustawowego uprawnienia – pisze prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz do szefa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak twierdzi prezes samorządu, lekarze zgłaszają do Izby problemy z przejściem procedury aktualizacji danych w Systemie Numerowanych Recept Lekarskich (SNRL) Portalu Personelu NFZ. Przejście przez tę procedurę jest konieczne dla tych lekarzy, którzy po 1 stycznia przyszłego roku chcą wystawiać recepty na leki refundowane, a nie mają kontraktu z NFZ i nie pracują w palcówce, która taki kontrakt posiada.

Przypomnę, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o refundacji leków, uprawnienie lekarzy do wystawiania recept na leki refundowane nie jest uzależnione od zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zapewnić takie środki techniczne wspierające proces przyznawania numerów recept, które umożliwią lekarzom bezproblemowe korzystanie z ich ustawowego uprawnienia – wskazuje prezes NIL i prosi szefa NFZ Andrzeja Jacynę o "niezwłoczne wyjaśnienie przyczyn problemów w działaniu SNRL, podjęcie stosownych działań naprawczych oraz przekazanie mi w powyższym zakresie informacji.”

Maciej Hamankiewicz podkreśla także, że chorzy w Polsce mają ustawowe prawo do leków refundowanych, lekarze mają obecnie ustawowe prawo wystawiania recept na leki refundowane, a to oznacza, że po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia leży obwiązek zapewnienia obu tym grupom możliwości realizacji przyznanych im praw. 

Aktualizacja danych, jako proces techniczny i wtórny wobec istoty sprawy tj. zapewnienia chorym dostępu do leków refundowanych, nie może uniemożliwiać czy utrudniać choremu uzyskania należnej mu pomocy. Proces aktualizacji danych w SNRL, to dodatkowa praca tak urzędników Funduszu jak i lekarzy, docierające do mnie informacje o problemach z przejściem tego procesu stawiają celowość tej pracy pod znakiem zapytania – pisze prezes NIL do Andrzeja Jacyny.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą moc umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz