Projekt ustawy o ratownictwie medycznym trafił do konsultacji

14 Października 2016, 16:53

„Upaństwowienie” systemu ratownictwa medycznego, zatrudnianie członków zespołów ratowniczych i dyspozytorów medycznych wyłącznie na podstawie umowy o pracę, zmiany w kształceniu podyplomowym ratowników i dyspozytorów, rezygnacja z zespołów specjalistycznych na rzecz podstawowych oraz powołanie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – to głównie założenia zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który trafił dziś do konsultacji społecznych.

Zgodnie z przygotowanym przez MZ projektem, „upaństwowienie” systemu ratownictwa medycznego ma polegać na powierzeniu udzielania tych świadczeń wyłącznie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej lub jednostkom budżetowym i spółkom kapitałowym z większościowym udziałem państwa, samorządu terytorialnego oraz publicznych uczelni medycznych. Wszystkie te podmioty będą mogły natomiast wspólnie ubiegać się o zwarcie umowy na zadania z zakresu ratownictwa medycznego.

Zmiany dotyczą także zasad finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Do NFZ trafiać będzie dotacja celowa na ten cel. Nie będzie już natomiast konkursu ofert ani rokowań. W ocenie Ministerstwa Zdrowia, warunki wolnej konkurencji nie zapewniają bezpieczeństwa obywatelom.

MZ przewiduje także w projekcie dalszą centralizację dyspozytorni medycznych. Zostaną one włączone w strukturę urzędów wojewódzkich. Dyspozytorów będzie zatrudniał wojewoda na podstawie umowy o pracę.

Specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego zostaną przekwalifikowane na podstawowe. Będą się one składać z trzech – a nie jak dotąd dwóch osób. Projekt zakłada możliwość zatrudniania ich wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Nowe zasady kontraktowania w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego mają zacząć obowiązywać od początku 2020 roku. Podobnie przepisy dotyczące przejęcia dyspozytorni medycznych przez wojewodów oraz zatrudniania członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów na etatach.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz