Samorząd lekarski za refundacją leków poza wskazaniami

18 Października 2016, 10:23

Naczelna Izba Lekarska pozytywnie odniosła się do propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej refundowania leków także poza wskazaniami rejestracyjnymi. Taką zmianę resort zdrowia wpisał do najnowszej nowelizacji ustawy refundacyjnej. To oznacza powrót do zasady, która obowiązywała przed 2011 r. (przed wejściem w życie ustawy refundacyjnej). Leki można było wtedy stosować w różnych chorobach, zgodnie z wiedzą medyczną i doświadczeniem. Czy budżet NFZ wytrzyma takie zmiany?

Zdaniem samorządu lekarskiego zmiana, którą zaproponował resort zdrowia w nowelizacji ustawy refundacyjnej „usuwa nieracjonalne związanie kategorii dostępności refundacyjnej z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, która nie zawsze odzwierciedla aktualny stan wiedzy medycznej w kwestii potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku”. 

Obecnie, zgodnie z ustawą refundacyjną Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje te leki, które są stosowane zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi. Oznacza to, że na dopłatę państwa mogą liczyć Ci pacjenci, których schorzenia znalazły się w tzw. Charakterystyce Produktu Leczniczego, refundowanego przez NFZ leku. Brak wskazań w ChPL nie wyklucza stosowania takiego leku. Pacjenci muszą jednak zapłacić za niego 100 proc. ceny. W niektórych przypadkach refundowane są również leki poza wskazaniami, w tzw. procedurze off label. Dotyczy to głównie leków starszych, których skuteczność poza wskazaniami rejestracyjnymi została udowodniona.

Zmiana, którą planuje Ministerstwo Zdrowia polega na refundacji leków niezależnie od wskazań rejestracyjnych. Lekarze będą mogli przepisywać pacjentom leki zgodnie z wiedzą medyczną, a chorym będzie przysługiwała refundacja niezależnie od tego czy ich schorzenie znalazło się w Charakterystyce Produktu Leczniczego czy nie. Oznacza to, że wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na leki – z 11 mld zł rocznie – mogą znacząco wzrosnąć. Problemem są głównie nowe, drogie terapie rejestrowane obecnie w wąskich wskazaniach. To za ich stosowanie poza wskazaniami z ChPL Fundusz może zapłacić najwięcej.

Takie rozwiązanie nie wpłynie na ponoszone przez Fundusz koszty na refundację – deklaruje Ministerstwo Zdrowia. W każdym przypadku, gdy powstaje niepewność oszacowań co do populacji, jaka zostanie objęta daną technologią lekową, w decyzjach refundacyjnych zabezpiecza się budżet NFZ przez przyjęcie instrumentów dzielenia ryzyka. Analogiczna sytuacja – w ocenie resortu zdrowia – powinna mieć miejsce przy refundacji leków w pełnym zakresie wskazań, gdy nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie skutków konkretnych decyzji refundacyjnych. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz