Będą nowe zasady ustalania cen leków w programach polityki zdrowotnej

20 Października 2016, 9:25

Nowe zasady ustalania cen leków stosowanych w programach polityki zdrowotnej oraz w ramach Programu Szczepień Ochronnych, to kolejne zmiany jakie resort zdrowia zamierza wprowadzić do ustawy refundacyjnej. Projekt nowelizacji został już przyjęty przez kierownictwo MZ i skierowany pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 

Zgodnie z obowiązującymi dzisiaj przepisami ceny leków w ramach programów polityki zdrowotnej są kształtowane w drodze przetargu. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) uczestniczy tylko w procesie oceny projektu programu. Nie wydaje natomiast opinii w przedmiocie oceny leków, przy zastosowaniu których programy polityki zdrowotnej będą realizowane.

Planowana przez resort zdrowia nowelizacja ustawy refundacyjnej ma na celu wprowadzenie zasad oceny tych leków, analogicznie jak to się odbywa w przypadku leków obejmowanych refundacją.  Jednocześnie, cena oraz możliwe do ustanowienia instrumenty dzielenia ryzyka będą podlegały negocjacjom z Komisją Ekonomiczną. W tym trybie ustalana będzie cena maksymalna, po jakiej realizatorzy programu będą mogli nabywać te produkty. Zakup tych leków nadal będzie finansował resort zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia zakłada, że wprowadzenie procedury ustalania urzędowych cen zbytu dla leków wykorzystywanych w programach profilaktyki zdrowotnej obniży koszt pojedynczego produktu, dzięki czemu możliwe będzie zabezpieczenie realizacji programów dla większej liczby pacjentów.     

Aleksandra Smolińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz