AOTMiT obniża wycenę tomografii i rezonansu

24 Października 2016, 12:18

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawiła projekt nowych wycen rezonansu magnetycznego (MR) i tomografii komputerowej (PET). W obu tych przypadkach Agencja obniżyła obowiązujące dziś wyceny. Ta propozycja daje możliwość wykonania większej liczby badań przy niezmienionym poziomie finansowania, co w konsekwencji ma prowadzić do skrócenia czasu oczekiwania na badanie MR i PET – uzasadnia swoje propozycje AOTMiT.

W tej chwili koszt badania za pomocą rezonansu magnetycznego dla innych okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego w skali punktowej wynosi 55, natomiast bez i ze wzmocnieniem kontrastowym - 70 punktów. Ostateczna cena badania, którą NFZ płaci świadczeniodawcom zależy od wartości punktu rozliczeniowego ustalonego przez Fundusz. W 2014 roku średnia cena rezonansu magnetycznego innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego wyniosła 471 zł, natomiast bez i ze wzmocnieniem kontrastowym - 595 zł.

Według nowej wyceny Fundusz miałby płacić placówkom medycznym za wykonanie rezonansu mniej, niż obecnie. AOTMiT wyceniła badanie MR innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego  na 41,99 pkt, a badanie MR innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym na 56,35 pkt. Przy obecnej wycenie punktowej daje to odpowiednio kwotę 380 zł i 510 zł. Czyli w obu przypadkach wycena zostałaby obniżona o kilkadziesiąt zł. Taka wycena ma – zdaniem Agencji – w efekcie umożliwić wykonanie większej liczby badań przy niezmienionym poziomie finansowania, a to w konsekwencji ma prowadzić do skrócenia kolejek oczekujących na badanie. Propozycja Agencji dla NFZ oznacza oszczędność rzędu 43 mln zł.

AOTMiT zaproponowała także obniżkę wyceny badania PET. Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) jest badaniem kontraktowanym odrębnie. Oznacza to, że NFZ indywidualnie negocjuje ceną tego badania ze świadczeniodawcą. Do roku 2014 włącznie średnia cena za badanie PET wynosiła 4 100 zł. W roku 2015 nastąpiła obniżka ceny badania PET w stosunku do lat poprzednich. Nowa cena została ustalona na poziomie 3 300 zł. Teraz AOTMiT proponuje kolejną obniżkę. Badanie PET z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I miałoby kosztować 2 700 zł, a z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy II – 4 000 zł. Niższa wycena tych świadczeń miałaby przynieść dla NFZ oszczędności rzędu 14,6 proc., tj. ok. 20 mln zł, za które można wykonać dodatkowo ponad 7 tys. badań PET – wynika z analizy Agencji.

Zarówno w przypadku wyceny rezonansu, jak i badania PET, AOTMiT zaznacza, że zaproponowane taryfy są tylko punktem wyjścia w negocjacjach ze świadczeniodawcami. Uwagi do zaproponowanych taryf można zgłaszać do końca października. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz