Większe nakłady na POZ kosztem szpitali i AOS?

25 Października 2016, 12:55

Proponowane przez MZ zmiany w POZ, to krok w dobrym kierunku – ocenia BCC. Przedsiębiorcy wskazuje jednak także na słabe strony projektu założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Istnieje ryzyko, że zwiększone nakłady na POZ spowodują, że na inne świadczenia zabraknie pieniędzy. Na zmianach nie mogą ucierpieć szpitale, specjalistyka czy rehabilitacja – podkreśla BCC.

Na poparcie – zdaniem przedsiębiorców – zasługuje przede wszystkim propozycja uregulowania funkcjonowania POZ w jednym dokumencie. Sprecyzowania wymaga natomiast rola zespołu podstawowej opieki zdrowotnej i ustawowe określenie funkcji, jaka takie zespoły będą pełniły w systemie zdrowia publicznego. Lekarze powinni koordynować pracami zespołów, ale samodzielność i prawo do odrębnego kontraktowania świadczeń z NFZ powinni zachować także inni członkowie zespołu.

BCC widzi jednak też pewne zagrożenia związane z wprowadzeniem projektu zmian w POZ w życie. Należą do nich między innymi braki kadrowe i niski poziom informatyzacji. Przedsiębiorcy mają też uwago do zapowiadanego zwiększenia nakładów na POZ. Nie może się to odbywać kosztem szpitali AOS i rehabilitacji leczniczej. Zwiększenie finansowania w POZ nie może też negatywnie wpływać na wyniki finansowe innych placówek medycznych.

Zdaniem przedsiębiorców, w projekcie zabrakło też szczegółów dotyczących wprowadzenia budżetów powierzonych na diagnostykę i leczenie specjalistyczne. Nie określono też poziomu finansowania kapitacyjnego oraz wpływu wzrostu nakładów na POZ na budżet powierzony. Dobrą decyzja jest natomiast propozycja wprowadzania tych zmian na zasadach pilotażu. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: BCC

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz