IMS Health o nowej liście refundacyjnej

26 Października 2016, 9:00

Nowy wykaz leków refundowanych rozszerza dostęp do leków finansowanych ze środków publicznych. W ramach programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” pacjenci zyskają możliwość terapii molekularnie ukierunkowanej, z zastosowaniem leku zawierającego crizotinib. Nowe możliwości leczenia dotyczyć będą także chorych z nowotworem nerki. Odczuwalne dla pacjentów zmiany pojawią się na rynku aptecznym, gdzie w ramach refundacji wprowadza się cztery, dotychczas nierefundowane molekuły – czytamy w analizie IMS Health. Nowy wykaz refundacyjny zacznie obowiązywać od 1 listopada.

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 115 produktów (wg kodów EAN). Z wyjątkiem 9 paczek leków zawierających calcipotriol+betamethasone, febuxostat, stiripentol, agomelatine dodane pozycje to molekuły obecne już wcześniej w refundacji. Nowo dodane substancje czynne są w sprzedaży na rynku polskim od kilku lat. Dotychczas pacjenci ponosili całkowite koszty zakupu tych leków. Wprowadzenie nowych cząsteczek do refundacji aptecznej spowoduje zmniejszenie kosztów pacjenta, szczególnie wysokich w przypadku zakupu leków zawierających stiripentol, stosowanych w terapii wspomagającej u niemowląt cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę. Od listopada 2016 roku lek ten będzie dostępny z odpłatnością ryczałtową.

Pozostałe nowe substancje czynne dodane do refundacji aptecznej:

  • Calcipotriol+betamethasone – refundowany dla pacjentów z łuszczycą stanowi kolejną opcję terapeutyczną dla osób z chorobami skórnymi;
  • Febuxostat – refundowany we wskazaniu leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych oraz dodatkowo u pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku zawierającego powyższą molekułę zostało wydane przez Komisję Europejską w 2009 roku;
  • Agolmelatine – rozszerza dotychczasowe możliwości leczenia epizodów depresyjnych u dorosłych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku zawierającego powyższą molekułę zostało wydane przez Komisję Europejską w 2009 roku.

W 2015 roku spośród nowo dodanych produktów sprzedawało się 18 pozycji. Pacjenci kupując je ze 100% odpłatnością (bez refundacji) wydali na nie 35,2 mln zł. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy zachowaniu tej samej ilości sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 84% do kwoty 5,6 mln zł. Zmniejszenie wydatków pacjenta na leki będzie także możliwe w wyniku zmniejszenia obecnych dopłat do wybranych leków – w przypadku 15 pozycji dopłaty pacjenta zmniejszą się o 10 i więcej złotych. Wzrost dopłaty pacjenta o 10 zł lub więcej będzie dotyczył 84 leków. Zmiana ta wynika głównie z faktu wejścia pierwszych odpowiedników generycznych lub obniżenia ceny zbytu kolejnych odpowiedników generycznych. Istotne zmiany związane ze znaczącym wzrostem dopłaty pacjenta w sytuacji braku zamiany terapii mogą mieć miejsce w grupie limitowej Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych. Podobnie jak w poprzednim obwieszczeniu, zmiany dopłaty pacjenta dotyczą w sumie 754 pozycji leków.

W efekcie skrócenia decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji, 22 produkty (wg kodów EAN) zostały usunięte z refundacji aptecznej. Produkty te w 2015 roku osiągnęły wartość sprzedaży równą kwocie 2,1 mln zł, liczoną w cenach detalicznych brutto. W 2015 roku NFZ wydatkował na nie kwotę 1,2 mln zł, co stanowiło 0,01 % całkowitych wydatków NFZ na refundację leków na rynku aptecznym. Pacjenci natomiast w tym samym okresie dopłacili do nich 0,9 mln zł. Produkty te mają swoje refundowane odpowiedniki, w związku z czym pacjent ma możliwość wykupienia ze zniżką odpowiednika leku wypisanego na recepcie.

Odczuwalne dla pacjenta zmiany w poprawie dostępności do leczenia zostały również wprowadzone w ramach programów lekowych i chemioterapii. Do najważniejszych należą:

- dodanie do programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)” nowej substancji czynnej – crizotinib. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku zawierającego powyższą molekułę zostało wydane przez Komisję Europejską w 2012 roku. Lek ten należy do grupy leków molekularnie ukierunkowanych tzw. inhibitorów ALK. Jest jednym z trzech leków możliwych do stosowania w leczeniu NDRP o tym mechanizmie działania i pierwszym z dwóch zarejestrowanych przez EMA;

- dodanie do programu „Leczenie raka nerki” nowej substancji czynnej – temsirolimus. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku zawierającego powyższą molekułę zostało wydane przez Komisję Europejską w 2007 roku.

W porównaniu do poprzednio obowiązującego obwieszczenia, jeden z leków stosowanych w programie „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego” nie znalazł się w projekcie. Chorzy mają zapewniony dostęp do leczenia za pomocą innych leków z tą samą substancją czynną. Dodatkowo, w opisie wyżej wspomnianego programu wprowadzona została zmiana korzystna dla pacjentów przyjmujących za pomocą pompy lek zawierający treprostinil.

AS

Źródło: IMS Health

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz