Polscy producenci pozytywnie o nowej liście refundacyjnej

26 Października 2016, 16:10

Ministerstwo objęło refundacją pierwsze odpowiedniki dla iwabradyny, przeciwzakrzepowej enoksaparyny sodowej i pramipeksolu stosowanego w leczeniu Parkinsona. To - zdaniem polskich producentów leków - najważniejsze zmiany na nowym wykazie refundacyjnym. Ale na liście dla seniorów są tylko drobne zmiany, a pilnego rozwiązania wymaga m.in. kwestia zapewnienia bezpłatnego dostępu do niektórych leków kardiologicznych, przeciwcukrzycowych czy niesteroidowych leków przeciwzapalnych – wskazuje Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Z takimi postulatami strona społeczna zwracała się do resortu zdrowia od początku obowiązywania wykazu darmowych leków dla seniorów.

Do obwieszczenia zostałydodane134 nowe pozycje, z których większość to leki generyczne. Co ważne, resort zdrowia objął refundacją pierwsze odpowiedniki dla iwabradyny (leku kardiologicznego), przeciwzakrzepowej enoksaparyny sodowej i pramipeksolu stosowanego w leczeniu choroby Parkinsona. Zgodnie z mechanizmami przewidzianymi w ustawie refundacyjnej, wprowadzenie pierwszych odpowiedników, czyli leków generycznych wiąże się z reguły z obniżką ceny (czasem o kilkadziesiąt procent) i przez to przyczynia się do wymiernych oszczędności po stronie płatnika i zwiększa dostępność tych leków dla pacjentów. Dlatego polscy producenci leków wyrażają nadzieję, że „w przyszłości Minister Zdrowia będzie konsekwentnie stosował praktykę wprowadzania produktów generycznych na wykaz w jak najszybszym terminie i nie będzie przedłużał niepotrzebnie tej procedury do ustawowych 180 dni.”

W ocenie PZPPF, przełomem na nowej liście jest przede wszystkim wprowadzenie pierwszego odpowiednika dla przeciwzakrzepowego leku Clexane tj. produktu Neoparin. Jest to pierwszy taki produkt zarejestrowany na terytorium Unii Europejskiej. Wprowadzenie na rynek leku Neoparin powinno – zdaniem polskich producentów leków - spowodować zwiększenie dostępności enoksaparyny sodowej dla polskich pacjentów oraz wymierne oszczędności NFZ, które będą mogły zostać wydane na finansowanie innych, pilnych potrzeb lekowych.

Uwagę zwraca również rozszerzenie wykazu o znaczną liczbę nowych substancji czynnych. Na wykazie leków stosowanych w aptece są to produkty:

  • Daivobet (calcipotriolum + betamethasonum) – stosowany w terapii łuszczycy,
  • Adenuric (febuksostat) – stosowany w dnie moczanowej oraz przewlekłej hiperurykemii,
  • Diacomit (styrypentol) – stosowany  w skojarzeniu z innymi lekami u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt,
  • Aldoxan (agomelatyna)  - stosowany w leczeniu depresji.

Z kolei wykaz substancji stosowanych w ramach programów lekowych został poszerzony o leki stosowane w onkologii tj.: temsirolimusum oraz crizotinibum.

Jedynie kosmetycznych zmian doczekał się natomiast wykaz bezpłatnych leków dla seniorów - wskazują producenci. Na realizację deklaracji Ministra Zdrowia o sukcesywnym poszerzaniu wykazu o kolejne leki musimy zapewne poczekać do kolejnych obwieszczeń – pisze PZPPF. Pilnego rozwiązania wymaga bowiem kwestia zapewnienia bezpłatnego dostępu seniorów doniektórych leków kardiologicznych pierwszego rzutu czy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które są nadal reprezentowane wyłącznie przez jedną substancję czynną. Należy mieć nadzieję, że wskazane terapie znajdą się na wykazie bezpłatnych leków od 1 stycznia 2017 r. – podkreślają producenci.

Aleksandra Smolińska

Źródło: PZPPF

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

gurukangaru Czwartek, 22 Grudnia 2016, 15:04
Enoxaparin (stanowiący substancję czynną produktu leczniczego Neoparin) jest produkowany w Chinach, a nie w Polsce.
Helena Poniedziałek, 03 Kwietnia 2017, 14:09
A gdzie mozna znalezc tą informację? Bo w ulotce nie ma nazwy producenta.