MZ znosi wymóg posiadania lądowiska przy SOR-ach

28 Października 2016, 15:53

Ministerstwo Zdrowia likwiduje obowiązek posiadania lądowiska przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Wymóg ten miał zacząć obowiązywać od stycznia 2017 roku. Wiele szpitali nie było jednak w stanie go spełnić. W konsekwencji od przyszłego roku wielu SOR-om groziło przekształcenie w izby przyjęć, czyli w praktyce zmniejszenie finansowania z NFZ. Stąd decyzja resortu zdrowia o zniesieniu obowiązku posiadania lądowiska przyszpitalnego przy SOR-ach.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe, które do końca tego roku nie dysponowałyby lądowiskiem dla śmigłowców LPR, straciłyby szansę na kontrakt z NFZ. Mogłyby funkcjonować jedynie jako izby przyjęć, gdzie takiego wymogu nie było, ale mniejszy jest też zakres udzielanych świadczeń, a co za tym idzie - mniejsze finansowanie z NFZ. W konsekwencji utrzymanie tego warunku mogłoby doprowadzić do likwidacji wielu SOR-ów i ograniczenia dostępu pacjentów do części świadczeń zdrowotnych. Stąd decyzja Ministerstwa Zdrowia, które zrezygnowało z warunku posiadania lądowiska przyszpitalnego przy SOR.

Dyrektorzy tych szpitali, w ramach których funkcjonują Szpitalne Oddziały Ratunkowe bez lądowisk, od dawna sygnalizowali, że brakuje im pieniędzy na ich budowę. Wymóg ten był szczególnie dotkliwy w przypadku tych placówek, które takie lądowiska mogły umieścić tylko na dachu budynku szpitala. Koszty takiej inwestycji są najwyższe. Są też takie szpitale, które nie byłyby w stanie spełnić tego warunku np.: ze względu na gęstą zabudowę wokół szpitala, sąsiedztwo wysokich zabudowań czy uciążliwość lądowiska dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Według aktualnych danych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w tej chwili w kraju funkcjonuje 238 lądowisk przyszpitalnych, z których 157 to lądowiska całodobowe. 178 jest zlokalizowanych przy SOR-ach. W ocenie LPR liczba tych lądowisk jest wystarczająca i nie ma potrzeby budowy kolejnych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia o szpitalnym oddziale ratunkowym

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Foto: LPR

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz