UE: wkrótce nowy plan walki z antybiotykoopornością

31 Października 2016, 11:18

Komisarz UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Vytenis Andriukaitis potwierdził dalsze zaangażowanie Unii Europejskiej w walkę z odpornością na antybiotyki. Wkrótce ruszyć ma druga edycja unijnego planu przeciwko antybiotykooporności. 

Unia Europejska zawsze była liderem w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe i ten temat nadal pozostanie priorytetem dla Komisji Europejskiej. W 2017 zamierzamy opublikować kolejny plan przeciwdziałania temu groźnemu zjawisku – zapowiedział unijny komisarz do spraw zdrowia na konferencji w Wilnie.

Nowy plan działania będzie miał formę komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady. Będzie się opierał na aktualnej wersji, która wygasa pod koniec tego roku. Nowy plan skupi się na wspieraniu państw członkowskich - zwłaszcza w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu krajowych działań na rzecz walki z odpornością na antybiotyki. UE chce także umocnić swoją rolę, jako lidera tych działań na forum światowym. Plan będzie także finansowym wsparciem dla innowacyjnych badań na rzecz walki z atybiotykoopornością. Od 1999 roku UE zainwestowała już w tę walkę ponad 1 mld euro.

Antybiotyki to leki używane w celu zapobiegania oraz leczenia infekcji bakteryjnych. Oporność na nie powoduje, że antybiotyk nie zabija bądź nie hamuje namnażania bakterii, a leczenie nim nie jest skuteczne. W konsekwencji, oporne bakterie mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka i znacząco utrudniać proces wyleczenia.

Głównymi przyczynami tego zjawiska są:

• Nadmierne lub niepotrzebne stosowanie antybiotyków;

• Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania, przerywanie antybiotykoterapii po ustąpieniu objawów infekcji;

• Nadużywanie antybiotyków w procesach produkcji żywności;

• Brak skutecznych programów kontroli zakażeń w szpitalach;

• Nieprzestrzeganie zasad higieny;

• Brak nowych antybiotyków.

Antybiotykooporność prowadzi do dłuższej hospitalizacji, wzrostu kosztów medycznych oraz zwiększonej śmiertelności w społeczeństwie. Według szacunków odporności na antybiotyki jest odpowiedzialna za ponad 25 tys. zgonów rocznie w samej tylko Europie. W skali świata liczba zgonów wkrótce może przekroczyć 10 milionów rocznie.

Aleksandra Smolińska

Źródło: WHO, KE

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz