INFARMA o listopadowej liście leków refundowanych

31 Października 2016, 16:42

Od jutra zaczyna obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Znalazły się na niej nowe leki dostępne w sprzedaży aptecznej stosowane m.in. w leczeniu łuszczycy, hiperurykemii, ciężkiej mioklonicznej padaczki niemowląt oraz w terapii epizodów depresyjnych. Refundacją zostaną też objęte nowe leki finansowane w ramach programów lekowych: dla chorych na raka nierkowokomórkowego i niedrobnokomórkowego raka płuca. Jak listopadowy wykaz ocenia Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA?

Od 1 listopada wykaz leków refundowanych obejmie 4 nierefundowane dotychczas terapie w ramach rynku aptecznego. Rozszerzone zostaną również dwa programy lekowe w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca oraz raka nerki. Ostatnia w tym roku lista leków refundowanych jest kolejną, która przynosi pacjentom poszerzony dostęp do skutecznych, innowacyjnych terapii – ocenia INFARMA.

Od listopada na rynku aptecznym dostępne będą cztery nowe leki dotychczas nieobjęte finansowaniem ze środków publicznych. Pierwszy z nich, łączący dwie substancje czynne: calcipotriol oraz betamethasone, stanowi kolejną opcję terapeutyczną dla pacjentów cierpiących na łuszczycę. Refundacją objęte zostały również leki zawierające febuxostat, stosowany w leczeniu przewlekłej hiperurykemii, oraz agomelatine – stosowany w przypadku stwierdzenia dużych epizodów depresyjnych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu, lęku lub anhedonii. Leki te dotychczas były dostępne dla pacjentów ze 100% odpłatnością. Ostatnią, nową cząsteczką, która znalazła się na wykazie leków refundowanych jest stiripentol, który ma status leku sierocego. Będzie on stosowany w terapii wspomagającej, w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem, u niemowląt cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę – syndrom Draveta.

Dostęp do innowacyjnych terapii zostanie poszerzony w programach lekowych. W ramach istniejącego już programu „B.10 Leczenie raka nerki”, pacjenci uzyskają dostęp do leku zawierającego temsirolimus. Z kolei w przypadku leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (program lekowy B.6) nową możliwością będzie terapia z wykorzystaniem crizotinibum – leku ukierunkowanego molekularnie. W listopadzie na liście leków refundowanych pojawiły się też liczne, pierwsze odpowiedniki leków oryginalnych. W tym kontekście istotne jest, by wprowadzając zmiany w wysokości limitu finansowania uwzględniać ryzyko ich negatywnego wpływu na wydatki pacjentów – wskazuje INFARMA.

Aleksandra Smolińska

Źródło: INFARMA

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz