Zdrowie publiczne pod większą kontrolą

31 Października 2016, 16:02

Ministerstwo Zdrowia chce poprawić jakość i skuteczność programów zdrowotnych. Od przyszłego roku gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie będą musiały informować resort zdrowia o swoich działaniach używając jednolitego formularza.

Resort zdrowia chce lepiej monitorować i koordynować zadania z zakresu zdrowia publicznego. Przede wszystkim chodzi o poprawę jakości programów, które realizują różne instytucje. Dlatego też od przyszłego roku gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie będą musiały stosować jednolity formularz, w którym będą przesyłały do resortu zdrowia informację o zrealizowanych działaniach.

Instytucje będą musiały przekazać ministerstwu dość szczegółowe informacje  o tym jakie instytucje realizują zadania z zakresu zdrowia publicznego i jakie programy konkretnie są realizowane. W formularzu będzie też trzeba wskazać, czy dany projekt realizuje cele Narodowego Programu Zdrowia. Szczegółowo będzie też trzeba opisać jaka populacja była objęta programem i w jakim czasie.

Resort zdrowia będzie też zbierał informacje o akcjach profilaktycznych, działaniach promocyjnych, szkoleniach i konferencjach, a także projektach badawczych realizowanych na danym terenie.

W formularzu nie ma natomiast informacji o oczekiwanych lub osiągniętych już efektach prowadzonych programów, ani o ich kosztach.

Sprawozdania będą przesyłane najpierw do wojewodów a następnie do ministerstwa zdrowia. Na ich podstawie, co dwa lata, resort zdrowia będzie przedstawiał Radzie Ministrów oraz Sejmowi informację o realizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. 

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego można składać do 22 listopada br.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz