„Za życiem” – projekt ustawy już w Sejmie

03 Listopada 2016, 10:20

Zapowiadany przez Premier Beatę Szydło projekt ustawy „Za życiem” trafił właśnie do Sejmu. Z założenia przepisy te miały wprowadzać rozwiązania wspierające kobiety w ciąży powikłanej. Jakie konkretnie propozycje zawiera ustawa?

Projekt ustawy „Za życiem” zapowiedziała Premier Beata Szydło w czasie niedawnej dyskusji na temat zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Rząd miał przedstawić rozwiązania, które miały wspierać kobiety w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu. Projekt trafił wczoraj do Sejmu. Analizujemy jakie zmiany w zakresie świadczeń zdrowotnych przewiduje rząd.

Dostęp do diagnostyki prenatalnej

Kobiety w ciąży mają mieć zgodnie z ustawą zagwarantowany dostęp do diagnostyki prenatalnej. Mają tez mieć prawo do „odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych”. Jeśli chodzi o zasady na jakich ten dostęp ma być zapewniony, to ustawa odnosi  do innych obowiązujących przepisów, a więc do obowiązujących już dziś rozwiązań.

Świadczenia zdrowotne uwzględnione w ustawie

W ustawie wylistowane są świadczenia, do których „w szczególności” ma prawo kobieta w ciąży. Są to jednak dokładnie te same świadczenia, do których kobiety w ciąży mają prawo już dziś:

  • badania prenatalne;
  • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego;
  • wsparcie psychologiczne;
  • rehabilitacja lecznicza;
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne;
  • opieka paliatywna i hospicyjna;
  • poradnictwo laktacyjne.

Wszystkie te świadczenia już dziś są uwzględnione w koszyku świadczeń gwarantowanych i mają do nich prawo wszystkie kobiety w ciąży, bez względu na to czy jest to ciąża powikłana czy nie. Jeśli więc ktoś spodziewał się specjalnego katalogu świadczeń, to w tym projekcie ustawy go nie znajdzie.

Dostęp do lekarza poza kolejnością

Jedynym nowym rozwiązaniem, które odnosi się do kwestii dostępu do świadczeń zdrowotnych, jest zapis jasno określający, że kobietom w ciąży oraz dzieciom, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.

Informator o przysługujących prawach

W ustawie przewidziano też, że powstanie specjalny informator , który zostanie opracowany przez ministerstwa zdrowia, rodziny oraz pracy i spraw społecznych. Ma on być swego rodzaju przewodnikiem po systemie dla rodzin opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi.

Będzie rządowy kompleksowy program wsparcia

Ustawa zobowiązała też rząd do przygotowania do końca br. kompleksowego programu wsparcia „Za życiem”. Ma on dotyczyć w szczególności wczesnego wsparcia dla niepełnosprawnego dziecka, opieki - w tym paliatywnej, lub rehabilitacji dzieci oraz wsparcia dla kobiet.

Chcemy, by dzieci nie miały żadnego problemu z dostępem do świadczeń.  By taka rodzina nigdy nie była sama – deklaruje wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas. Będzie miała przewodnika po systemie w postaci pielęgniarki lub lekarza POZ, ponieważ najważniejsza jest koordynacja. Kobieta będzie też miała dostęp do badań prenatalnych, do hospicjów prenatalnych. Chcemy żeby niepełnosprawne dzieci nie miały problemów z dostępem do wyrobów medycznych. Oczywiście w pewnych granicach finansowych. Chcemy żeby te dzieci były w pełni zaopatrzone i żeby nie były same – mówi Pinkas. Nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że część dotycząca opieki zdrowotnej w ustawie, to zebranie w jednym dokumencie informacji o wszystkich już przysługujących świadczeniach. Jedynym nowym rozwiązaniem jest przyznanie prawa do świadczeń poza kolejką.

Aleksandra Smolińska

Polecamy także:

O deklaracji rządu o utworzeniu programu wsparcia dla rodzin niepełnosprawnych dzieci pisaliśmy tu

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz