Związek Powiatów Polskich apeluje o zmianę przepisów dot. podwójnego kontraktowania

26 Października 2015, 15:46

Zarząd  Związku  Powiatów  Polskich opublikował stanowisko, w którym apeluje o  podjęcie inicjatywy legislacyjnej  dotyczącej  zmiany  art.  132  ust.  3  oraz  133  ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak informuje związek, przepisy te uniemożliwiają zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą  zawód  medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który również ma podpisaną umowę z Funduszem.

Związek zwraca uwagę, że w  praktyce oznacza to poważne trudności, związane z obsadą dyżurów w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która stanowi przedłużenie  podstawowej opieki zdrowotnej. Problem dotyczy zwłaszcza  pediatrów, których brak odnotowywany jest  we wszystkich województwach.

Obecnie dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdzie z jednej strony obowiązujące przepisy prawa jaki i zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia wymuszają  na  świadczeniodawcach poprawę standardów opieki lekarskiej a z drugiej  ograniczają możliwość  zatrudniania lekarzy, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy – czytamy w piśmie.

- Zmiana jest  pilna i wyczekiwana przez większość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez powiaty– napisał Ludwik Węgrzyn, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich

AG

Stanowisko Związku Powiatów Polskich


Załącznik:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz