Lekarze: sieć dla wielu szpitali oznacza likwidację

07 Listopada 2016, 12:55

Pojawia się coraz więcej krytycznych głosów na temat projektu ustawy o sieci szpitali. Wątpliwości co do kierunku i sposobu wdrażania zmian zgłasza także Naczelna Izba Lekarska. 

Samorząd lekarski ma zastrzeżenia zarówno do zmiany sposobu finansowania świadczeń w szpitalach, jak i do samych kryteriów kwalifikacji placówek do tzw. sieci szpitali. Zdaniem NRL, w projekcie brakuje jasnego uzasadnienia planowanych zmian oraz szczegółów dotyczących reformy. Projekt i jego uzasadnienie nie zawierają również informacji o sposobie zabezpieczenia świadczeń przy zmianie systemu finansowania na ryczałtowy. „Zmiana systemu finansowania z rozliczania procedur na ryczałtowy budżet będzie działać demotywująco na świadczeniodawców i zmniejszy dostępność do świadczeń” – uważa samorząd. Wiele szpitali obawia się również utraty finansowania świadczeń, które nie zostały zakwalifikowane do konkretnej kategorii.  Zdaniem NRL, planowane przez Ministerstwo Zmiany w finansowaniu świadczeń mogą doprowadzić do likwidacji wielu oddziałów lub nawet całych szpitali.

Zmiany systemu finansowania opieki zdrowotnej nie mogą również prowadzić do zaniechania konkurencyjności podmiotów publicznych i prywatnych, która miała istotny wpływ na znaczące zwiększenie liczby udzielanych świadczeń, poprawę ich jakości oraz poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w ostatnich kilkunastu latach – uważa samorząd lekarski. Zdaniem NRL, prywatne placówki powinny mieć takie samo prawo do ubiegania się o środki publiczne na finansowanie świadczeń, jak szpitale i przychodnie publiczne. Wyeliminowanie tych placówek z publicznego systemu negatywnie wpłynie na konkurencję. Ograniczy też pacjentom wybór miejsca, w którym chcą się leczyć. Samorząd ma także wątpliwości do tempa wdrążania planowanych zmian. Szybkie i niepoprzedzone pilotażem wprowadzenie zmian może ograniczyć dostęp do świadczeń szpitalnych.

Po tym jak swoje stanowisko na temat projektu dotyczącego sieci szpitali wyrazili już m.in. pracodawcy, właściciele prywatnych szpitali, samorządowcy oraz sami pacjenci, opinia samorządu lekarskiego, to kolejny krytyczny głos w dyskusji na temat planowanych przez resort zdrowia zmian w finansowaniu świadczeń. Czy rząd weźmie pod uwagę zdanie przedstawicieli środowiska, zanim zdecyduje się na tak poważne zmiany w systemie?

Aleksandra Smolińska

Źródło: NRL

Polecamy także:

  • O krytycznej opinii pacjentów na temat sieci szpitali pisaliśmy tutaj
  • O tym, dlaczego Pracodawcy RP uważają, że projekt dot. sieci jest nie do przyjęcia pisaliśmy tutaj
  • O liście właścicieli prywatnych szpitali do wicepremiera Morawickiego w sprawie sieci pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz