Lekarze za powołaniem „pełnomocnika medycznego”

08 Listopada 2016, 9:09

Naczelna Rada Lekarska chce ustanowienia instytucji pełnomocnika pacjenta. Osoba taka miałaby prawo do wyrażenia w jego imieniu zgody na leczenie, jeśli pacjent nie byłby w stanie zrobić tego samodzielnie.

Polskie prawo nie reguluje zasad ustanawiania przez pacjenta osób mogących podjąć w jego imieniu decyzję co do leczenia w razie gdyby pacjent nie mógł tego zrobić samodzielne. W takiej sytuacji przepisy upoważniają wprawdzie sąd opiekuńczy do podjęcia decyzji o leczeniu, ale to – w ocenie samorządu lekarskiego - rozwiązanie niewystarczające. Nie zawsze na przykład jest możliwe uzyskanie zezwolenia sądu w odpowiednio krótkim terminie. Sądom opiekuńczym można również zarzucić, że nie zawsze realizują rzeczywistą wolę pacjenta – wskazuje NRL.

Istnieje pewna grupa pacjentów, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a mimo to nie są w stanie wyrazić świadomie zgody na leczenie. Są to np. pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione osoby, które na skutek postępów choroby, zażywnych leków, czy stanu nieprzytomności utraciły zdolność do wyrażenia zgody na leczenie. Są również i tacy pacjenci, którzy świadomie rezygnują z uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, co także uniemożliwia im podjęcie w pełni skutecznej prawnie decyzji o wyrażeniu zgody na leczenie. Leczenie takich osób wiąże się z koniecznością uzyskiwania zezwoleń na wiele procedur medycznych, które powinny być wykonane szybko.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej instytucja pełnomocnika medycznego, wyznaczanego przez pacjenta i cieszącego się jego pełnym zaufaniem, pozwoli na realizację zasady poszanowania autonomii woli pacjenta, a jednocześnie zapewni możliwość uzyskania we właściwym terminie zgody na podjęcie przez lekarza działań medycznych. Z takiego uprawnienia będą mogli skorzystać tylko ci pacjenci, którzy będą tego chcieli – podkreśla NRL.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz