Dziś w Senacie przywrócenie stażu podyplomowego lekarzy

10 Listopada 2016, 9:12

Dziś senacka Komisja Zdrowia zajmie się rządowym projektem ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Głównym założeniem nowelizacji jest przywrócenie stażu podyplomowego. 

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zakłada przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. To realizacja postulatu środowiska lekarskiego, które od początku było przeciwne likwidacji stażu. Ale w nowelizacji są też inne zmiany. Lekarze stażyści w trakcie stażu podyplomowego będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu co oznacza, że – pod nadzorem opiekunów – zyskają prawo do wystawiania recept i wydawania orzeczeń lekarskich.

Projekt ustawy zmienia także zasady przystępowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Będą mogli do nich przystąpić wyłącznie lekarze po ukończeniu studiów - do LEK będzie mógł przystąpić lekarz po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim, dyplomu lekarza, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”. Z kolei do LDEK będzie mógł przystąpić lekarz dentysta po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, dyplomu lekarza dentysty, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Wyjątki dotyczą wejścia w życie: nowych zasad przystępowania do LEK i LDEK i udostępniania pytań LEK i LDEK oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw), przepisu dotyczącego ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (od 1 maja 2017 r.), regulacji odnoszącej się do finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego (od 1 stycznia 2018 r.).

Początek posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia o godz. 11.

Redakcja

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz