Lewiatan: Ustawa o refundacji leków wymaga zmian

14 Listopada 2016, 9:22

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, projekt ustawy o refundacji leków wymaga dalszych zmian. Które propozycje resortu zdrowia nie podobają się pracodawcom?

Nowy payback niesprawiedliwy dla części firm farmaceutycznych

Wątpliwości Lewiatana wzbudza zaproponowany przez resort zdrowia nowy sposób obliczania tzw. paybacku. Pracodawcom nie podobają się też przepisy dotyczące zmiany lub cofnięcia decyzji refundacyjnej. - Z obawą przyjmujemy natomiast propozycje dotyczące sposobu obliczania kwoty tzw. payback. Chodzi o zwrot przekroczonej kwoty refundacji w danej grupie limitowej. Zgodnie z proponowanymi zmianami w przypadku przekroczenia limitu nadwyżkę mają pokryć wytwórcy leków. Do tej pory musieli to robić producenci tych leków, których sprzedaż wzrosła ponad zakładany plan. Teraz wytwórcy importowanych leków innowacyjnych zawierając tzw. umowy dzielenia ryzyka będą nadal z paybacku zwolnieni. To niesprawiedliwe, aby firmy nieobniżające bezpośrednio ceny leku, a oferujące w zamian tzw. instrument dzielenia ryzyka o tych samych skutkach finansowych nie uczestniczyły w ustawowym paybacku. To rozwiązanie prowadzi do zachwiania równowagi w traktowaniu podmiotów - mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Projekt MZ nie wspiera polskich producentów leków

Zdaniem Lewiatana algorytm, który ma oceniać działalność inwestycyjną producenta leku na terenie Polski, nie powinien dotyczyć tylko zagranicznych firm innowacyjnych, ale również krajowych producentów leków. Krajowa branża farmaceutyczna ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Przyczynia się do wytworzenia 1 % PKB, generuje bezpośrednio i pośrednio 100 tys. miejsc pracy. Zmniejsza też ujemny bilans w handlu zagranicznym – przypomina Lewiatan. Zaproponowane przez MZ przepisy są niespójne z zapowiedziami o wspieraniu produkcji leków w Polsce oraz ich eksportu. To może skutkować zahamowaniem rozwoju krajowych wytwórców, ograniczeniem inwestowania w badania i rozwój – wskazują pracodawcy z Lewiatana.

Zmiany w decyzjach refundacyjnych nie do przyjęcia

Ogromny niepokój producentów budzi też przepis pozwalający resortowi zdrowia na zmianę lub cofnięcie decyzji refundacyjnej w trakcie jej obowiązywania. Decyzję taką MZ wydaje na minimum dwa lata. Taki przepis nie pozwala na prowadzenie planowanej i racjonalnej działalności biznesowej, która w branży farmaceutycznej wiąże się zapewnieniem ciągłości produkcji gwarantującej chorym dostęp do leków. Firmy negocjując cenę leku konstruują budżety w szerszej perspektywie czasowej uwzględniając wielkość produkcji dla konkretnych produktów – wskazuje Konfederacja Lewiatan.

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej trafił do konsultacji społecznych we wrześniu. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się jednak na przedłużenie uzgodnień o dodatkowy miesiąc – do 24 listopada.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz