Anestezjolodzy krytycznie o zmianach w ratownictwie medycznym

18 Listopada 2016, 9:12

Zmiany zaproponowane przez resort zdrowia w nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym spowodują  - zdaniem Związku Zawodowego Anestezjologów – zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia kosztem jakości świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów.

Związek Zawodowy Anestezjologów protestuje przeciwko zaproponowanym przez resort zdrowia zmianom w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Co konkretnie nie podoba się anestezjologom?

Likwidacja specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego

Likwidacja czteroosobowych zespołów specjalistycznych, w składzie z lekarzem – zdaniem anestezjologów – w oczywisty sposób obniży bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Zdezorganizuje też sprawnie działający system ratownictwa przedszpitalnego w Polsce. Zwiększą się też koszty utrzymania szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć.

E-konsultacje nie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia

Wprowadzenie systemu e-konsultacji, który ma zastąpić brak lekarzy specjalistów w zespołach ratownictwa medycznego, bez uwzględnienia rodzaju zdarzenia i jego skali, nie powinno być w ogóle rozpatrywane w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia – uważają anestezjolodzy.

Praca w ratownictwie nie dla lekarzy rodzinnych

Anestezjolodzy negatywnie oceniają także zapis dotyczący przepisów przejściowych, na mocy których status lekarza systemu PRM uzyskują lekarze, którzy ukończyli drugi rok szkolenia specjalizacyjnego z medycyny rodzinnej. Zdaniem anestezjologów obniża to obecne kompetencje lekarzy pracujących w PRM. Jest to też niezrozumiałe z punktu widzenia ogromnych braków kadrowych wśród lekarzy rodzinnych w POZ.

"Nie" dla rozszerzenia uprawnień ratowników medycznych

Chodzi o zapis umożliwiający ratownikom medycznym podawanie pacjentom leków zwiotczających oraz intubacji w sytuacjach innych, niż nagłe zatrzymanie krążenia. Gdyby takie rozwiązanie weszło w życie, zdaniem anestezjologów spowodowałoby zwiększenie liczby zgonów pacjentów w okresie przedszpitalnym.

Konsultacje do projektu ustawy o PRM zakończone

Konsultacje do projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zakończyły się w środę. Projekt zakłada m.in. upaństwowienie” systemu ratownictwa medycznego, zatrudnianie członków zespołów ratowniczych i dyspozytorów medycznych wyłącznie na podstawie umowy o pracę, zmiany w kształceniu podyplomowym ratowników i dyspozytorów, rezygnacja z zespołów specjalistycznych na rzecz podstawowych oraz powołanie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: ZZA

Polecamy także:

  • O nowelizacji ustawy o PRM pisaliśmy tutaj
  • O stanowisku ratowników do ustawy o PRM pisaliśmy tutaj
  • O krytycznej opinii samorządu lekarskiego do nowelizacji ustawy o PRM pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz