Placówki medyczne nieprzygotowane do informatyzacji

18 Listopada 2016, 14:14

Tylko 35 proc. szpitali i przychodni jest przygotowanych do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i NFZ. Taki obowiązek wchodzi w życie po 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 roku dokumentacja medyczna będzie mogła być prowadzona tylko w postaci elektronicznej. CSIOZ i NFZ sprawdziły jak szpitale i przychodnie są przygotowane do tej zmiany. Wyniki ankiety nie są optymistyczne. Do nowych wymogów informatyzacyjnych wciąż przygotowana jest mniej niż połowa placówek medycznych w Polsce.

35 proc. placówek gotowych na wdrożenie elektronicznej dokumentacji

Ponad 35 proc. ankietowanych szpitali i przychodni jest przygotowana do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. A blisko 15 proc. placówek może ją prowadzić, ale tylko częściowo. Oznacza to, że w porównaniu z ubiegłym rokiem przybyło 10 proc. szpitali przygotowanych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. O połowę spadła natomiast liczba placówek, które deklarują częściowe przygotowanie do wdrożenia nowych rozwiązań. Nadal przeważająca część podmiotów leczniczych nie stosuje też międzynarodowych lub krajowych standardów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Kuleje wymiana elektronicznej dokumentacji między placówkami

Prawie 54 specjalistycznych przychodni i 35 proc. szpitali zaznaczyło, że ich system teleinformatyczny komunikuje się z innymi systemami w służbie zdrowia. Jeżeli chodzi o możliwość wymiany dokumentacji poprzez elektroniczne usługi udostępnione z systemu teleinformatycznego to jedynie 23 proc. szpitali i 13 proc. przychodni ma taką możliwość.

Placówki medyczne bez strategii informatyzacyjnej

W stosunku do wyników pierwszego badania z 2014 r., nastąpił nieznaczny - około półtora procentowy wzrost liczby podmiotów posiadających strategię informatyzacji placówki w perspektywie najbliższych lat. Nastąpił też ok.  10 proc. wzrost liczby podmiotów, które wyodrębniły w swojej strukturze komórkę ds. Zwykle za cyfryzację placówki odpowiada mały – niespełna czteroosobowy - zespół.

Szpitale skanują papierowe dokumenty

Niewielka liczba placówek medycznych prowadzi elektroniczny zapis zgód pacjenta dotyczących np. wykonania usługi, wypisu na życzenie zgody na pobranie dokumentacji medycznej z innej placówki – jest to zaledwie 11 proc. szpitali, niecałe 5 proc. stacjonarnych i całodobowych placówek innych niż szpitalne oraz 6 proc. przychodni specjalistycznych. Jest to jednak najczęściej skan papierowej zgody pacjenta podpisanej odręcznie i przechowywanej w systemie informatycznym bądź adnotacja w systemie, że taka zgoda została uzyskana w postaci papierowej.

Blisko połowa szpitali umożliwia pacjentom elektroniczną rejestrację

Ponad 45 proc. szpitali wdrożyło usługę e-rejestracji w swoich placówkach. Możliwe jest to także w 20 proc. przychodni specjalistycznych.

W 36 proc. szpitali i 5 proc. przychodni pacjenci mogą korzystać z internetowego konta pacjenta. Około 15 proc. szpitali i 5 proc. przychodni specjalistycznych umożliwia sprawdzenie wyników badań on-line. Jeszcze mniej placówek umożliwia pacjentom dostęp do swojej dokumentacji medycznej on-line (7 proc. szpitali i 3 proc. AOS).

Pracownicy medyczni mają dostęp do komputera

We wszystkich badanych podmiotach przeważająca część pracowników medycznych posiada dostęp do komputera lub posiada go w zdecydowanej większości. Jeszcze lepiej sytuacja ma się w przypadku pracowników zajmujących się dokumentacją medyczną. Dobrze wygląda też sytuacja, jeżeli chodzi o dostęp do sieci komputerowej we wszystkich pomieszczeniach, w których jest przetwarzana dokumentacja medyczna. Zgodnie z informacjami znaczna większość pracowników posiada nieograniczony dostęp do internetu.

Nadal jest sporo do zrobienia

Jak pokazują wyniki ostatniej ankiety, w dziedzinie informatyzacji placówek medycznych nadal pozostaje wiele do zrobienia. Braki i opóźnienia będą szczególnie dotkliwe patrząc pod kątem wprowadzenia opieki koordynowanej, która będzie wymagała od podmiotów leczniczych wymiany nie tylko dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, ale także badań diagnostycznych czy obrazowych. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: CSIOZ

Polecamy także:

  • Rozmowa z byłym szefem CSIOZ o tym czy polska służba zdrowia doczeka się wreszcie informatyzacji tutaj
  • O tym jak MZ hamuje informatyzację w szpitalach piszemy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Barbara Piątek, 13 Stycznia 2017, 10:03
To bardzo ważne, żeby takie instytucje jak placówki medyczne stale się rozwijały i korzystały z innowacji. Tym bardziej, że akurat postęp w medycynie to coś naprawdę istotnego. Osobiście staram się wybierać placówki, gdzie się leczę nieprzypadkowo. W mojej okolicy działa już od 25-lat placówka Certus i co najważniejsze nie zatrzymała się ona w miejscu, a cały czas się rozwija więc mam zaufanie.