Hamankiewicz: pacjenci powinni wiedzieć, że homeopatia nie działa

22 Listopada 2016, 15:04

Nie ma naukowych dowodów na skuteczność produktów homeopatycznych – uważa Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i proponuje, by na opakowaniach tych produktów znalazła się taka informacja.

- Polacy mają prawo wiedzieć, że twierdzenia o skuteczności produktów homeopatycznych opierają się na powstałych w XVIII wieku teoriach, nieznajdujących uznania zdecydowanej większości środowisk naukowych – podkreśla szef samorządu lekarskiego i zwraca się do K. Radziwiłła oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechciała o podjęcie działań w tym zakresie.

Preparaty homeopatyczne to nie leki

Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej na opakowaniach produktów homeopatycznych powinna się znajdować informacja o braku naukowych dowodów na ich skuteczność. - W mojej ocenie polscy konsumenci i pacjenci zasługują na ochronę przed wprowadzającymi w błąd praktykami, które nie wskazują na fakt, że produkty homeopatyczne nie posiadają naukowych dowodów potwierdzających ich skuteczność, a twierdzenia o ich skuteczności opierają się na powstałych w XVIII wieku teoriach, nieznajdujących uznania zdecydowanej większości środowisk naukowych – pisze M. Hamankiewicz w piśmie do ministra zdrowia i szefa UOKiK.

W USA decyzja już zapadła

Kilka dni temu Federalna Komisji Handlu w USA nałożyła na producentów środków homeopatycznych obowiązek umieszczania na opakowaniach tych produktów oświadczeń o braku dowodów potwierdzających ich skuteczność terapeutyczną. - Pomimo że wyżej opisana decyzja zapadła w innym kraju, o odmiennym porządku prawnym, uważam, że powinna stać się przyczynkiem do dyskusji na temat sytuacji produktów homeopatycznych w Polsce oraz informacji, jakie tym produktom mają towarzyszyć, w kontekście możliwości wprowadzania pacjentów w błąd co do istnienia naukowych podstaw potwierdzających skuteczność terapeutyczną tych produktów – uważa prezes NIL.

Inicjatywa po stronie MZ i UOKiK

Z inicjatywą w tej sprawie powinny wystąpić odpowiednie instytucje – uważa prezes NIL i wskazuje na resort zdrowia i UOKiK. - Po raz kolejny zwracam się w tej sprawie do kompetentnych organów państwa o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia polskim obywatelom odpowiedniej ochrony przed wykorzystywaniem ich niewiedzy na temat braku skuteczności produktów homeopatycznych poprzez zapewnienie, aby produkty o niepotwierdzonej naukowo skuteczności terapeutycznej opakowane były w sposób jednoznacznie wskazujący na ten fakt – pisze prezes NIL.

Aleksandra Smolińska

Źródło: NIL

Polecamy także:

  • O stanowisku samorządu lekarskiego na temat homeopatii pisaliśmy tutaj
  • O sporze NIL i UOKiK dot. homeopatii pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

ania Czwartek, 24 Listopada 2016, 11:52
Mój organizm nie znał zdania prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, więc leki homeopatyczne zadziałały.Mało tego, okazały sie szybsze i skuteczniejsze w działaniu niz zwykłe farmaceutyki.
Q. Sobota, 19 Sierpnia 2017, 11:37
A mój organizm nie wiedział, że tzw. leki homeopatyczne to jedna wielka ściema. Internistka tak mnie leczyła z infekcji homeopatią, że rozwinęło się u mnie zapalenie ucha, a w konsekwencji mam uszkodzony słuch.