Nowe wymogi dla oddziałów anestezjologicznych dopiero od 2019 r.

28 Listopada 2016, 16:54

Ministerstwo Zdrowia wydłuża termin na dostosowanie się oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii do nowych wymogów. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oddziały anestezjologii i intensywnej terapii powinny dostosować się do części nowych wymogów do końca tego roku. Chodzi miedzy innymi o wyposażenie w odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną. Już wiadomo, że wiele szpitali nie zdąży ze zmianami na swoich oddziałach. Resort zdrowia wychodzi im naprzeciw. Na spełnienie nowych warunków szpitale dostały czas do końca 2018 roku.

Więcej czasu na dostosowanie personelu medycznego

Resort zdrowia przedłużył także termin dostosowania zatrudnienia personelu medycznego na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitale miały na to czas do połowy przyszłego roku. Teraz mogą to zrobić do końca 2018 roku.

- Konieczność ujednolicenia i wydłużenia terminu dostosowania wynika ze zróżnicowanego poziomu standardu wyposażenia bazy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, jak również zabezpieczenia personelu medycznego, co powoduje zagrożenie braku spełnienia przez podmioty lecznicze określonych w rozporządzeniu wymagań. Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania pozwoli na kontynuację działań dostosowawczych w tym zakresie – uzasadnia swoją decyzję ministerstwo zdrowia. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz