Leczenie otyłości kosztuje nas ok 3 mld zł - dziś Światowy Dzień Walki z Otyłością

24 Października 2015, 10:25

Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Otyłością. Statystyki pokazują, że to coraz poważniejszy problem, który nie pozostaje bez wpływu na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podstawowe dane nt. otyłości pozwalają wysnuć wniosek, że jest to coraz poważniejszy problem: 

  • na świecie żyje ok 1,6 mld ludzi z nadwagą, a otyłość stwierdza się u 522 mln;
  • w Polsce co drugi dorosły Polak  ma nadwagę lub jest otyły;
  • nieprawidłową masę ciała w Polsce ma 64% mężczyzn i 49% kobiet;
  • wśród dzieci nadwagą dotkniętych jest 20% populacji w wieku między 10 a 15 rokiem życia;

Światowa Organizacja Zdrowia mówi nawet o epidemii otyłością. Zgodnie z danymi Instytutu Żywności i Żywienia leczenie otyłości i jej powikłań rocznie kosztuje ok 21% budżetu przeznaczanego na ochronę zdrowia – ok 11 mld zł. Dane finansowe dot. bezpośrednich lub pośrednich kosztów leczenia otyłości są ciekawe:

  • koszty opieki zdrowotnej w przypadku osób z nadwagą i otyłością są o 44% wyższe w porównaniu z osobami z prawidłową wagą;
  • choroby przyczynowo związane z nadwagą i otyłością są powodem 25% hospitalizacji (to ok 1,5 mln przyjęć do szpitala);
  • bezpośrednie koszty leczenia 1 mln pacjentów z otyłością wynoszą ok 250 mln zł, co pozwala oszacować, że w Polska wydaje na ten cel 3 mld zł;

Jak więc polski system ochrony zdrowia jest przygotowany na ten problem?

Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że przeciwdziałanie otyłości to jeden z 12 priorytetów zdrowotnych w Polsce i wskazuje jednocześnie, że jednym z celów Narodowego Programu Zdrowia jest właśnie poprawa sposobu i stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

W projekcie NPZ na lata 2016-2020 czytamy, że realizacja tego celu ma się przyczynić do „spadku liczby osób z nadwagą i otyłością, czego konsekwencją będzie spadek obciążenia populacji chorobami dietozależnymi. Przede wszystkim realizacja tego celu przyczyni się do ograniczenia zapadalności i przedwczesnej umieralności przede wszystkim z powodu chorób układu krążenia, nowotworów, chorób metabolicznych”. NPZ zakłada dość szczegółowy plan realizacji tych celów z utworzeniem Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej włącznie.

Resort zdrowia przypomina także, że uchwalona w tym roku ustawa o zdrowiu publicznym umożliwi koordynowanie działań różnych instytucji publicznych, w tym samorządów, choć te wydają się nie być systemowo zainteresowane leczeniem lub profilaktyką otyłości. W tym roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opiniowała dotychczas zaledwie trzy programy zgłoszone przez gminy.

Jako element walki z otyłością wśród dzieci resort zdrowia wskazuje też tzw. rozporządzenie sklepikowe, które obowiązuje od 1 września br. Mimo, że nowe przepisy wzbudziły wiele kontrowersji wśród właścicieli sklepików oraz samych dzieci i rodziców, ministerstwo podtrzymuje, że rozwiązania te mają ograniczyć dostęp do jedzenia zawierającego duże ilości składników szkodliwych dla zdrowia, w tym powodujących otyłość.

Temat otyłości był też obecny w pracach parlamentarnych mijającej kadencji. Posłowie powołali specjalny zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości, jedne z bardziej aktywnych, w ramach którego zrealizowano od marca 2014 ponad 30 spotkań tematycznych.

AK

Źródło: www.mz.gov.pl oraz projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz