Rzecznik Praw Dziecka: potrzebne standardy pediatryczne

02 Grudnia 2016, 14:26

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o wprowadzenie jednolitych standardów opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą.

- Życie i zdrowie dzieci jest dobrem wymagającym szczególnej ochrony, a obowiązkiem władz publicznych jest troska o jego skuteczne zabezpieczenie – napisał Marek Michalak w wystąpieniu do Konstantego Radziwiłła.

Przerwane prace nad standardami pediatrycznymi

We wrześniu ubiegłego roku do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą. Prace nad projektem zostały jednak przerwane, bo zakończyła się kadencja Sejmu. A chodziło o poprawę jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi i określenie podmiotów realizujących profilaktyczną opiekę zdrowotną, warunki jej realizacji oraz zakres tej opieki i częstotliwość wykonywania świadczeń zdrowotnych.

Potrzebny trzeci element uszczelniający monitorowanie losów dziecka

- Ustalenie i wprowadzenie jednolitej organizacji i zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze jest trzecim elementem uszczelniającym monitorowanie losów dziecka w systemie ochrony zdrowia ­– obok Książeczki Zdrowia Dziecka i standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych. Wprowadzenie standardów pozwoli na prowadzenie skutecznej profilaktyki zdrowotnej oraz wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych u dzieci – przekonuje Marek Michalak.

Aleksandra Smolińska

Źródło: RPD

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz