Prezes NRL apeluje do Prezesa NFZ w sprawie ograniczeń w realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego

26 Października 2015, 13:26
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz apeluje do Prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka o nieutrudnianie lekarzom i lekarzom dentystom będącym świadczeniodawcami realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

Zdaniem Prezesa NRL NFZ ograniczeniem w realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego jest konieczność uzyskania zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na przerwę w udzielaniu świadczeniu zdrowotnych: - Wprowadzanie ograniczeń w tym zakresie, tj. odmowa wyrażenia takiej zgody przez dyrektora oddziału Funduszu, w praktyce uniemożliwia lekarzom, lekarzom dentystom realizację ich ustawowego obowiązku.

Jak czytamy dalej w liście: - Brak warunków do poprawiania swoich kwalifikacji szczególnie dotkliwie odczuwają lekarze, lekarze dentyści praktykujący w mniejszych miejscowościach, w których większość form doskonalenia zawodowego nie jest realizowana. Takie osoby, aby uczestniczyć w szkoleniu, konferencji czy sympozjum naukowym muszą udać się poza miejsce swojego zamieszkania, co wiąże się często z nawet kilkudniową przerwą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. 

Prezes NRL zwraca także uwagę na fakt, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez lekarzy i lekarzy dentystów poprawia jakość udzielanych przez nich świadczeń opieki zdrowotnej i leży w interesie pacjenta, dla którego istotne jest, aby leczył go lekarz doskonalący swoje umiejętności i uaktualniający wiedzę z zakresu medycyny.

Obowiązek doskonalenia zawodowego na lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego, nałożył art. 18 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Sposób dopełnienia tego obowiązku określił Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

AG

Źródło: nil.org.pl


Załącznik:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz