Raport WHC: kolejki do lekarzy bez zmian na lepsze

13 Grudnia 2016, 9:30

Średni czas oczekiwania na  świadczenia zdrowotne  w Polsce  wynosił w  październiku oraz listopadzie 2016 roku 2,9 miesiąca ( około 11,6  tygodnia) – czytamy w najnowszym raporcie Watch Health Care. Czyli mniej więcej tyle samo co w lipcu i sierpniu.

Barometr WHC, po raz kolejny pokazuje jak wygląda dostęp do świadczeń gwarantowanych. Tym razem w okresie październik - listopad 2016 r.

Kolejki do lekarzy się nie skracają

W  porównaniu  do  danych   zebranych   w  czerwcu   i   lipcu tego roku , czas  ten nie uległ znacznej zmianie,  utrzymując się  wciąż  na   podobnym,  wysokim poziomie.  Oznacza  to  stagnację  ogólnego  czasu  oczekiwania  i niewielkie wahania w czasach oczekiwania dla poszczególnych dziedzin medycyny – podaje WHC. Zdaniem Fundacji, od 2012 r., od kiedy rozpoczął się projekt monitorowania kolejek, płatnik nadal nie zapewnia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich ubezpieczonych. Uzyskane przez NIK dane ukazują, że 87,5 proc. szpitali posiadających kontrakt z NFZ mogłoby wykonać większą ilość świadczeń medycznych.

Najdłuższa kolejka do ortopedów i stomatologów

Jak podaje raport niezmiennie  najdłużej pacjenci  muszą  oczekiwać  na  świadczenia  w    dziedzinie  ortopedii  i traumatologii narządu  ruchu (OiT) – średnio  13,3 miesiąca. Drugi,  najdłuższy czas  oczekiwania  na  świadczenia  odnotowano w  stomatologii  – 6,7 mies. Kolejka na świadczenia w tej dziedzinie skrócił a się w porównaniu  do  poprzedniej  weryfikacji  (czerwiec/lipiec  2016) o  1,8  mies. W   przypadku  ortopedii  i traumatologii narządu ruchu  zaobserwowano skrócenie czasu oczekiwania  o  3,4  mies. W październiku i listopadzie 2016 r. zaobserwowano wydłużenie się przeciętnego czas u oczekiwania  na świadczenia  w szczęściu dziedzinach medycyny. Najbardziej wydłużyły się czasy oczekiwania  w urologii dziecięcej – 3,4 mies. (wydłużenie  o  1,8  mies.),  endokrynologii – 4,9  mies. ( wydłużenie  o 1, 1 mies.) , okulistyki (wydłużenie o 1,1 mies.) oraz  kardiochirurgii — 1,8 mies.  (wydłużenie o 0, 8 mies.).

Skróciły się kolejki do neonatologów i chirurgów onkologicznych

Najkrócej pacjenci  oczekują na  realizację świadczeń  z zakresu  neonatologii,  chirurgii onkologicznej oraz radioterapii onkologicznej  – do 2 tygodni. Niepokojące są utrzymujące się od kilku lat na podobnym poziomie kolejki do świadczeń  we  wszystkich 43 przebadanych przez Fundację dziedzinach medycyny. Dostęp do świadczeń takich  jak endoprotezoplastyka stawu biodrowego, kolanowego, czy zabiegu usunięcia zaćmy jest w Polsce  nadal  znacznie  ograniczony. Przez to Polska znajduje pod względem oczekiwania w kolejkach na ostatnim miejscu wśród państw europejskich. W Polsce przypada bowiem zaledwie 2,3 lekarza na 1000 mieszkańców, w porównaniu do unijnej średniej 3,5/1000 mieszkańców.

Największe wydłużenie średniego czasu oczekiwania - w porównaniu do wyników z  czerwca  i  lipca  201 6 r.,  zanotowano  w  dziedzinach: urologii dziecięcej  (wydłużenie o  1,8 mies. – ok.  7,2 tyg.),  endokrynologii (wydłużenie o  1 , 1 mies.  – ok.  4,4 tyg.), okulistyki  (wydłużenie o 1,1 mies. – ok. 4,4  tyg.)  oraz kardiochirurgii ( wydłużenie o  0,8 mies.  – 3,2 tyg.). Na wizytę do urologa dziecięcego trzeba oczekiwać w kolejce średnio 4,8 mies. Kolejną dziedziną charakteryzującą się  wydłużeniem  czasu oczekiwania jest endokrynologia. Średni czas oczekiwania w tej dziedzinie medycyny wyniósł  w  październiku i listopadzie 2016 r. 4 ,9  mies. Największe ograniczenie w  obrębie  dziedziny odczuwają pacjenci czekający w długich  kolejkach na  wizytę do endokrynologa. Mimo ciągłego  nagłaśniania problemu dostępu do tego specjalisty  problem nadal nie został rozwiązany, a czas oczekiwania z kolejnymi  okresami wydłuża się.  Pacjent na wizytę u endokrynologa w  październiku oraz listopadzie 2016 r.  oczekiwał średnio 9,2 mies. Wydłużył się także czas oczekiwania także w kardiochirurgii, średnio wynosi 1,8 mies. W rehabilitacji medycznej – 5,2 mies.

Kolejki do badań diagnostycznych bez zmian

Poprawę dostępu zaobserwowano w ortopedii, traumatologii narządu ruchu (skrócenie o 3,4 mies.)  i stomatologii (1,8 mies.) oraz neurologii dziecięcej (1,1 mies.). Natomiast brak znaczących zmian w kolejkach dotyczy aż 29 spośród 43 analizowanych dziedzin medycyny. Specjaliści,  do których czas oczekiwania jest  dłuższy, bądź równy 3 miesiące to między innymi:  endokrynolog (9,2 mies.), ortodonta  (7, 7 mies.),  angiolog  (7,1 mies.), urolog  (5,3 mies.), neurochirurg (5,2 mies.), urolog dziecięcy (4,8 mies.), kardiolog (4,1 mies.), immunolog (4 mies.), chirurg plastyczny (3,8mies.), chirurg naczyniowy (3,4 mies.), hepatolog (3,1 mies.), reumatolog (3 mies.), kardiolog dziecięcy (3 mies.). Specjaliści, do których czas oczekiwania jest  najkrótszy  (do dwóch tygodni oczekiwania na wizytę )  to: pediatra, ginekolog, otolaryngolog, neonatolog, onkolog, otolaryngolog dziecięcy. Wśród analizowanego dostępu do lekarzy specjalistów z 39 dziedzin medycyny, w  8 odnotowano  poprawę w  dostępności, w przypadku  9 dostępność uległa pogorszeniu, natomiast w przypadku  22 specjalistów czas oczekiwania nie uległ istotnej zmianie. Wyniki  uzyskane przez Fundację  WHC  wskazują, że średnio na badanie diagnostyczne  oczekuje się 2,2 mies. (ok.  8,8 tyg.). Zaobserwowano  stagnację  czasu oczekiwania na  świadczenia diagnostyczne w  stosunku  do  danych zebranych  w  czerwcu  i  lipcu 201 6 roku,  opublikowanych  w sierpniowym  Barometrze. Ciągły brak pozytywnych  zmian  w  czasie  oczekiwania  na  badania  diagnostyczne jest szczególnie niepokojący, gdyż  pacjenci  mają utrudniony dostęp do uzyskania informacji o przyczynach złego stanu zdrowia, a co za tym idzie wydłuża to znacząco proces dalszego leczenia.

Zgodnie z raportem, nie ma obecnie dziedziny medycyny, w której nie odnotowano by bariery dostępu do świadczeń zdrowotnych. Od momentu rozpoczęcia monitorowania kolejek przez WHC, płatnik publiczny w dalszym ciągu nie zapewnia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Janusz Maciejowski

Źródło: Fundacja Watch Health Care

Polecamy także:

  • O wynikach poprzedniego badania WHC pisaliśmy tutaj
  • O wynikach analizy WHC dotyczących czasu oczekiwania w onkologii pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz