NIK: MZ nie realizuje swoich zadań w psychiatrii

14 Grudnia 2016, 15:03

W ciągu kilku najbliższych dni Najwyższa Izba Kontroli ma przedstawić zbiorczą informację na temat realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Już dziś wiadomo, że wnioski z kontroli nie są zadowalające.

Dziś sejmowa Komisja Zdrowia zajmowała się problemami w psychiatrii. Przy okazji wstępną ocenę realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli. Wnioski nie są optymistyczne. Swoich zadań w ramach Programu nie realizuje nawet Ministerstwo Zdrowia. Pozostali realizatorzy nie są wiele lepsi.

MZ zrealizowało trzy z trzydziestu dwóch zadań

- W tym roku przeprowadziliśmy szczegółową kontrole realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – poinformowała przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli i dodała, że kontrola została przeprowadzona w różnych grupach realizatorów zadań wskazanych w Programie. Wśród nich znalazł się na przykład resort zdrowia, który – według NIK – z 32 zadań zrealizował jedynie trzy. Jak wskazuje NIK, Ministerstwo Zdrowia nie wykonało jednego z najważniejszych zadań jakim było wdrożenie pilotażowego programu środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej. W związku z tym nie powstało ani jedno centrum zdrowia psychicznego, które spełniałoby kryteria Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego – wskazuje NIK.

Są nieprawidłowości w rozliczaniu zadań

Niewiele lepsze było Ministerstwo Edukacji, które z 9 zadań zrealizowało tylko dwa i to z ponad czteroletnim opóźnieniem. W trakcie kontroli NIK okazało się także, że większość zadań zleconych samorządom również nie była realizowana. Na przykład gminy nie zrealizowały żadnego zadania. Samorządy wojewódzkie i powiatowe zrealizowały tylko niewielką ich część, albo jedynie fragmenty zleconych zadań.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również nieprawidłowości przy rozliczaniu się realizatorów z wykonanych zadań. Niektóre podmioty rozliczały zadania, których nie było w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Takie dane były przekazywane do Ministerstwa Zdrowia. A resort ujmował je w swoich sprawozdaniach, jako prawidłowe.

Zbiorcze opracowanie z kontroli NIK dotyczącej realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ma zostać opublikowane w najbliższych dniach.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Sejm

Polecamy także:

  • O kondycji polskiej psychiatrii rozmawialiśmy z Markiem Balickim tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz