Od 1 stycznia nowe zasady wystawiania recept

20 Grudnia 2016, 13:31

1 stycznia 2017 roku tracą moc umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. 

Lekarze i lekarze dentyści, którzy nadal chcą korzystać z tego uprawnienia muszą zgłosić się do NFZ po indywidualne numery recept.

Nowe numery recept udostępnia NFZ

Odpowiednio wczesne zwrócenie się do oddziału NFZ lub elektroniczne przekazanie wniosku o nadanie uprawnień do pobierania numerów recept, nie spowoduje problemów z wystawianiem recept na leki refundowane wraz z początkiem nowego roku. Wszelkie informacje dotyczące zmiany dostępne są na stronie internetowej NFZ. Portal umożliwia również pobieranie puli numerów recept na leki, środki i wyroby refundowane.

Naczelna Izba Lekarska przypomina, że nowe przepisy nie wyłączają uprawnień lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do wystawiania recept na leki refundowane. Nadal, w ramach kontraktu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lekarze będą uprawnieni do ordynowania refundowanych leków.

Anna Grela

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz