MZ zmienia zasady ratunkowego dostępu do leczenia

22 Grudnia 2016, 12:12

NFZ, w ramach ratunkowego dostępu do leczenia, sfinansuje wyłącznie leki. To jedna ze zmian w nowelizacji ustawy o świadczeniach, którą Ministerstwo Zdrowia wprowadziło kierując projekt pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

W projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach, która została skierowana na Komitet Stały Rady Ministrów znalazły się zmiany w porównaniu do wersji, która w marcu tego roku trafiła do konsultacji społecznych. Jakie?

NFZ sfinansuje tylko leki

Nowelizacja daje ministrowi zdrowia możliwość sfinansowania terapii niezbędnej do ratowania życia pacjentom, którym w danym schorzeniu nie przysługuje refundacja. Wniosek o sfinansowanie takiej terapii będą mogły składać placówki medyczne pracujące w trybie stacjonarnym i całodobowym. Będzie je musiał akceptować konsultant krajowy lub wojewódzki. Minister Zdrowia na wydanie zgody bądź odmowę ratunkowego leczenie będzie miał 14 dni.

Pierwszej wersja projektu, który trafił do konsultacji społecznych w marcu, dotyczyła ratunkowego dostępu do technologii medycznych. Chodziło o to, żeby dostęp do leczenia zapewnić także tym pacjentom, którzy potrzebują terapii nielekowych. W aktualnej wersji projektu mowa jest już tylko o ratunkowym dostępie do technologii lekowych. To oznacza, że na finansowanie będą mogli liczyć tylko ci pacjenci, którzy potrzebują leków.

MZ wyda zgodę na dłuższy czas leczenia

Ale są też w projekcie pozytywne zmiany dla pacjentów. W stosunku do pierwotnej wersji nowelizacji, wydłuża się czas, na jaki minister zdrowia będzie mógł wydać zgodę na leczenie w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Wcześniej był to jeden cykl leczenia albo miesięczna terapia. Teraz zgoda będzie mogła być wydana na 3 cykle leczenia lub 3 miesiące terapii.

Firmy będą miały więcej czasu na złożenie wniosku refundacyjnego

Kolejna zmiana dotyczy terminu, w jakim firmy farmaceutyczne będą zobowiązane do złożenia wniosku o objęcie refundacją leku, który został sfinansowany w ramach funduszu ratunkowego. W pierwszej wersji projektu była mowa o tym, że firma ma na to 60 dni. Teraz termin ten został wydłużony do 90 dni.

Nie wszyscy zadowoleni z propozycji MZ

Do projektu, w kształcie w jakim trafił do konsultacji społecznych, zastrzeżenia miał między innymi Narodowy Fundusz Zdrowia. W uwagach Funduszu znalazło się stwierdzenie, że niewyłączenie ratunkowego dostępu do technologii lekowych z ogólnego budżetu, jakim NFZ dysponuje na leki stawia pod znakiem zapytania sens takiego rozwiązania.

Ale krytycznie o projekcie wyrażali się też sami pacjenci. W ocenie prezesa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, projekt ustawy zawiera wiele wykluczeń i obwarowań w dostępie do ratunkowego leczenia. - Trudno jest sobie wyobrazić jego stosowanie w praktyce – mówi Szymon Chrostowski. Przede wszystkim nasze zastrzeżenia budzi procedura uzyskiwania zgody na sfinansowanie leczenia w ramach dostępu ratunkowego. Zasadniczym warunkiem uzyskania zgody było wyczerpanie wszystkich możliwych do zastosowania, w danym wskazaniu, technologii medycznych finansowanych w tym wskazaniu, nawet jeśli z góry wiadomo, że nie będą one skuteczne. Warunkiem wymienionym w projekcie jest także przesłanka zastosowania ratunkowej terapii tylko dla ratowania życia i zdrowia (łącznie). Pacjenci cierpiący z powodu ciężkich chorób przewlekłych – w tym chorzy onkologicznie – zostają tym zapisem wykluczeni z możliwości starania się o dostęp do leczenia ratunkowego – wskazuje szef PKPO.

Nowelizacją wkrótce zajmie się rząd

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad koncepcją specjalnego funduszu na leczenie ratunkowe już od wielu miesięcy. Już w połowie kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne do projektu ustawy wprowadzającej nowe możliwości leczenia dla pacjentów, którzy wyczerpali już wszystkie ścieżki terapii refundowanych przez NFZ. Resort czekał też zielone światło dla realizacji projektu ze strony Ministerstwa Finansów. Zgoda pojawiła się dopiero w październiku. Teraz resort zdrowia skierował projekt pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, czyli można się spodziewać, że nowelizacją wkrótce zajmie się rząd.  

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Polecamy także:

  • O krytycznej opinii pacjentów do propozycji utworzenia funduszu na leczenie ratunkowe pisaliśmy tutaj
  • O krytycznej opinii rządowych prawników do do propozycji utworzenia funduszu na leczenie ratunkowe pisaliśmy tutaj
  • O tym, że MF dało zielone światło dla utworzenia funduszu na leczenie ratunkowe pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz