Jakie nowe świadczenia zdrowotne przewiduje program „Za życiem”?

23 Grudnia 2016, 10:15

Wiemy już jakie zmiany planuje Ministerstwo Zdrowia w związku z wejściem w życie ustawy „Za życiem”. Do konsultacji trafiły właśnie rozporządzenia wprowadzające ułatwienia w dostępie do opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży powikłanej i dla niepełnosprawnych dzieci.

Od 1 stycznia zacznie obowiązywać ustawa „Za życiem”, która wprowadza specjalne rozwiązania dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Ministerstwo Zdrowia przygotowało swoją część przepisów, które będą obowiązywać od nowego roku.

Jakie zmiany zapowiadało ministerstwo?

- Chcemy, by dzieci nie miały żadnego problemu z dostępem do świadczeń.  By taka rodzina nigdy nie była sama – deklarował wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas, kiedy nad ustawą „Za życiem” pracował Parlament. - Będzie miała przewodnika po systemie w postaci pielęgniarki lub lekarza POZ, ponieważ najważniejsza jest koordynacja. Kobieta będzie też miała dostęp do badań prenatalnych, do hospicjów prenatalnych. Chcemy żeby niepełnosprawne dzieci nie miały problemów z dostępem do wyrobów medycznych. Oczywiście w pewnych granicach finansowych. Chcemy żeby te dzieci były w pełni zaopatrzone i żeby nie były same – mówił wtedy Pinkas.

Nowe przepisy muszą zacząć obowiązywać równolegle z ustawą, czyli od 1 stycznia przyszłego roku. Gotowe są już zmiany dotyczące dostępu do wyrobów medycznych, perinatalnej opieki paliatywnej oraz zmian w szpitalnym koszyku świadczeń gwarantowanych.

Bezpłatne wyroby medyczne

Zgodnie z nowymi regulacjami dzieciom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, będzie przysługiwało prawo do refundowanych wyrobów medycznych. Pacjenci będą mogli otrzymać takie wyroby bezpłatnie do wysokości limitu. Do tej pory takie uprawnienie przysługiwało tylko inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym. Do bezpłatnego nabywania wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych dzieci potrzebne będzie zaświadczenie lekarza POZ lub innego specjalisty z II stopniem specjalizacji. Lekarz będzie również decydował o ilości wyrobów przysługujących miesięcznie pacjentowi poniżej 18 r. ż.

W przypadku niepełnosprawnych dzieci będą mogły być także skrócone tzw. okresy użytkowania wózków inwalidzkich. Oznacza to, że wyrób będzie można wymienić na nowy np.: wtedy, gdy nie będzie już odpowiadał potrzebom pacjenta na skutek przeprowadzonych operacji, pogorszenia stanu zdrowia czy przynoszącej efekty rehabilitacji. Albo wtedy kiedy dziecko po prostu z wózka wyrośnie. Do tej pory na skrócenie czasu użytkowania każdorazowo zgodę musiał wyrazić NFZ. Na zmianie skorzystają też dzieci z cukrzycą typu I, leczone przy pomocy pompy insulinowej z nieświadomością hipoglikemii. Do katalogu trafiły dwa nowe produkty: transmiter i sensor.

Zmiany przełożą się na poprawę jakości życia małych pacjentów – wyjaśnia resort zdrowia. Z danych NFZ wynika, że koszty refundacji wyrobów medycznych dla dzieci w 2015 roku wyniosły 18,5 mln zł. Fundusz ocenia, że po wejściu w życie nowych przepisów koszty te mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie. Głównie ze względu na zniesienie okresów użytkowania wózków inwalidzkich.

Perinatalna opieka paliatywna

Do koszyka świadczeń gwarantowanych trafiła też perinatalna opieka paliatywna. To uzupełnienie wykazu świadczeń gwarantowanych skierowane do kobiet w ciąży, u których stwierdzono wadę letalną płodu. W ramach nowego świadczenia pacjentkom ma być udzielana informacja na temat możliwego przebiegu ciąży i porodu. Ma być również zapewnione wsparcie psychologiczne dla kobiet i ich rodzin, a także „zapewnione odpowiednie procedury medyczne dostosowane do potrzeb pacjentki” (np.: w zakresie porodu). Opieka psychologa będzie przysługiwała kobiecie jeszcze przez rok od daty porodu.

Są też zmiany w „koszyku” szpitalnym

Kobiety w ciąży powikłanej zyskają prawo do całodobowej opieki lekarskiej oraz opieki położnej we wszystkie dni tygodnia. Zagwarantowane ma być również stosowanie standardów opieki okołoporodowej i łagodzenia bólu porodowego. Pacjentki mają mieć też zagwarantowany sprzęt chłodniczy do przechowywania pokarmu oraz miejsce, w którym mogłyby pokarm odciągać. Co ciekawe ostatnią zmianę w przepisach resort zdrowia uzasadnia oszczędnością środków po stronie NFZ, a nie wskazaniami medycznymi. - Taka zmiana pozytywnie wpłynie na zmniejszenie nieuzasadnionego wprowadzania mlekozastępczych. Ich stosowanie generuje koszty związane m.in. związane z refundacją środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego – czytamy w uzasadnieniu do proponowanych zmian.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że ułatwienia, jakie resort zdrowia proponuje kobietom, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dziecka z ciężkimi wadami, mają raczej charakter kosmetyczny, a nie przełomowy. Jedynym nowym rozwiązaniem, które odnosi się do kwestii dostępu do świadczeń zdrowotnych, jest zapis w ustawie „Za życiem”, który jasno określa, że kobietom w ciąży oraz dzieciom, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.

Uwagi do rozporządzeń ministra zdrowia w zakresie wyrobów medycznych, opieki paliatywnej i szpitalnych świadczeń gwarantowanych można składać do 28 grudnia br.

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

Polecamy także:

  • Na temat rządowego programu "Za życiem" pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz