QuintilesIMS o projekcie styczniowej listy refundacyjnej

28 Grudnia 2016, 9:42

Projekt listy leków refundowanych wprowadza zmiany w zakresie bezpłatnych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia. Wzrasta liczba substancji czynnych – z obecnych 68 do 76 dostępnych od stycznia 2017 roku. 

Seniorzy otrzymują między innymi bezpłatne insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich. W lecznictwie zamkniętym projekt wprowadza nowe programy lekowe. W ramach tych programów możliwe będzie leczenie substancjami czynnymi, które wcześniej były dostępne w refundacji, ale w innym wskazaniu terapeutycznym, jak również możliwy będzie dostęp do nowych, dotychczas nierefundowanych leków.

Refundacja na rynku aptecznym

Na rynku aptecznym w zakresie leków refundowanych dodano ogółem 60 produktów (wg kodów EAN). Z wyjątkiem 2 leków zawierających ezetimibe+atorvastatin, dodane pozycje to substancje czynne, obecne już wcześniej w refundacji.

Spośród nowo dodanych produktów, w ostatnich dwunastu miesiącach (grudzień 2015 roku – listopad 2016 roku), sprzedawało się 6 pozycji. Pacjenci, kupując je ze 100 proc. odpłatnością (bez refundacji), wydali na nie blisko 7,2 mln zł. Jak wynika z raportu QuintilesIMS, wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy założeniu tej samej ilości sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 66 proc. – do kwoty 2,4 mln zł.

Zmniejszenie wydatków pacjentów będzie także możliwe w wyniku zmniejszenia obecnych dopłat do wybranych leków – w przypadku 15 pozycji dopłaty pacjenta zmniejszą się o 10 i więcej złotych. Zmiany dopłaty pacjenta (obniżki i podwyżki) dotyczą w sumie 775 pozycji leków. Wzrost dopłaty pacjenta o 10 zł lub więcej będzie dotyczył 19 leków.

W efekcie skrócenia decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji, 17 produktów (wg kodów EAN) zostało usuniętych z refundacji aptecznej. Produkty te w ostatnich dwunastu miesiącach (grudzień 2015 roku – listopad 2016 roku) osiągnęły wartość sprzedaży równą kwocie 2,6 mln zł, liczoną w cenach detalicznych brutto. NFZ wydatkował na nie kwotę 1,6 mln zł, co stanowiło 0,02 proc. całkowitych wydatków NFZ na refundację leków na rynku aptecznym. Pacjenci w tym samym okresie dopłacili do tych leków 1,0 mln zł. Produkty te mają swoje refundowane odpowiedniki, w związku z czym pacjent ma możliwość wykupienia ze zniżką odpowiednika leku wypisanego na recepcie.

Lista 75+

W ramach listy bezpłatnych leków dostępnych dla pacjentów powyżej 75 roku życia dodano kolejne substancje czynne:

– pramipexole – stosowany w chorobie Parkinsona;

– umeclidinium bromide – stosowany w POChP;

– insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich (łącznie 8 molekuł) – stosowane w cukrzycy.

Z listy usunięto niesterydowe leki przeciwbólowe zawierające naproxen oraz leki stosowane w chorobie Parkinsona zawierające biperiden.

Programy lekowe i chemioterapia

Korzystne zmiany w poprawie dostępności do leczenia zostały wprowadzone w zakresie refundacji leków w ramach programów lekowych i chemioterapii. W projekcie listy refundacyjnej znalazły się dotychczas nierefundowane substancje czynne, takie jak:

– ruxolitinib – będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej”;

– paclitaxelum albuminatum – będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego „Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki”;

– anakinra – będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego „Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych”;

– wismodegib – będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem”;

– pirfenidone – będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc”.

Kolejne zmiany to utworzenie trzech nowych programów lekowych, w ramach których możliwe będzie leczenie substancjami czynnymi, które wcześniej były dostępne w refundacji, ale w innym wskazaniu terapeutycznym. Należą do nich:

– nowy program lekowy „Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla zzsk”, w ramach którego możliwa będzie terapia lekiem zawierającym certolizumab pegol;

– nowy program lekowy „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a”, w ramach którego możliwa będzie terapia lekiem zawierającym botulinum toxin typu a;

– nowy program lekowy „Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q”, w ramach którego możliwa będzie terapia lekiem zawierającym lenalidomidum.

W ramach katalogu chemioterapii refundacją został objęty lek zawierający substancje czynne netupitantum+palonosetronu. Lek, stosowany w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom, będzie dostępny dla dorosłych pacjentów onkologicznych przyjmujących chemioterapię przeciwnowotworową, zawierającą cisplatynę.

Aleksandra Smolińska

Źródło: QuintilesIMS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz