Jest już nowa lista leków refundowanych

28 Grudnia 2016, 12:43

Ministerstwo Zdrowia zakończyło konsultacje do listy leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. 

Zmiany, które resort zdrowia wprowadza na liście leków refundowanych po konsultacjach społecznych, mają wyłącznie charakter porządkujący i redakcyjny.

Jakie zmiany po 1 stycznia?

Przypomnijmy, że na wykazie znalazły się nowe leki stosowane m.in. w leczeniu cukrzycy i hipercholesterolemii. Zmiany dotyczą także programów lekowych m.in. dla chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry i idiopatyczne włóknienie płuc.

Nowe leki, które od 1 listopada br. będą refundowane w ramach sprzedaży aptecznej to:

  • Atozet (ezetimibum + atorvastatinum) we wskazaniu hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej;
  • Toujeo (insulinum glargine) we wskazaniu cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).

Wejdzie w życie osiem nowych programów lekowych. Między innymi dla chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (substancja czynna: wismodegib) i dla pacjentów cierpiących na idiopatyczne włóknienie płuc.

Jak zmienią się dopłaty pacjentów?

Od 1 stycznia pacjenci dopłacą więcej do 375 leków. W przeważającej większości podwyżki nie przekraczają 1 zł. Największy wzrost dopłaty pacjenta – o 172,88 gr – dotyczy dwóch produktów zawierających substancje: lipegfilgrastinum i pegfilgrastinum. Oba leki stosuje się w leczeniu onkologicznym.

Dopłaty pacjentów spadną natomiast w przypadku 506 produktów i także w większości przypadku kwoty nie przekraczają 1 zł. Największy spadek dopłaty pacjenta – o 106,15 gr - dotyczy jednego produktu zawierającego substancję czynną voriconazolum. To lek stosowany w leczeniu przeciwgrzybiczym.

Bezpłatne leki dla seniorów

W ramach listy bezpłatnych leków dostępnych dla pacjentów powyżej 75 roku życia dodano kolejne substancje czynne:

  • pramipexole – stosowany w chorobie Parkinsona;
  • umeclidinium bromide – stosowany w POChP;
  • insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich (łącznie 8 molekuł) – stosowane w cukrzycy.

Z listy usunięto niesterydowe leki przeciwbólowe zawierające naproxen oraz leki stosowane w chorobie Parkinsona zawierające biperiden.

W sumie na styczniowej liście refundacyjnej znajdą się 84 nowe produkty, a dla 173 dopisane zostanie wskazanie off-label. 

 

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

Polecamy także: 

  • O raporcie IMS na temat nowej listy leków refundowanych pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Bogdan Rogalski 03-543 Warszawa ul Heleny Junkiewicz 1 m23 Piątek, 20 Stycznia 2017, 22:22
Program "lista75+" zawiera lek pirfenidon który będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego "leczenie idiopatycznego włóknienia płuc .Mam skończone 70 lat i od 2013 roku stwierdzone włóknienie płuc. Kolejne lat aż do 2016 roku to pozostawanie w ścisłej kontroli z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc przy ulicy Płockiej w Warszawie.
Kolejne dwa pobyty które odbyłem I Klinice w/w Instytutu to marzec 2016 rok i grudzień 2016 roku. Od momentu rozpoznania u mnie włóknienia tj od 2012 roku nigdy nie byłem leczony a tylko obserwowany.Obecne oczekiwanie na kolejny pobyt za pół roku w czerwcu 2017 roku i określone w karcie informacyjnej z dnia 14/12/2016 roku określa stałą opiekę przychodni pulmonologiczne. Wizyta w mojej przychodni zakończyła się w dniu 18/01/2017 stwierdzeniem lekarza cyt " W WARUNKACH PORADNI PULMONOLOGICZNEJ-NIE MAM ŻADNEJ MOŻLIWOŚCI LECZENIA SAMOISTNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC". Czy powinienem wreszcie dostać refundację leczenia pirfenidonem już obecnie czy mam czekać aż skończę 75 lat. Do kogo mam się zwrócić o rozpatrzenie nie i uruchomienie leczenia mojej choroby
Z poważaniem
Bogdan Rogalski.