Leki w programach zdrowotnych zostaną objęte procedurą refundacji

30 Grudnia 2016, 15:06

Resort zdrowia wprowadza zmiany w finansowaniu leków stosowanych w programach polityki zdrowotnej i Programie Szczepień Ochronnych. Zostaną one objęte taką samą procedurą, jak leki refundowane.

Obecnie leki w programach zdrowotnych i Programie Szczepień Ochronnych są kupowane przez szpitale w przetargach. Nie ustala się dla nich urzędowej ceny zbytu, a AOTMiT ocenia tylko projekt programu, a nie leki, które maja być w nim stosowane.

Programy polityki zdrowotnej

Teraz będzie inaczej. Leki w programach zdrowotnych i Programie Szczepień Ochronnych będą podlegały takiej samej procedurze, jak leki refundowane. Nic się nie natomiast nie zmieni w kwestii finansowania. Nadal będzie za nie płacił resort zdrowia.

Od momentu ogłoszenia projektu programu polityki zdrowotnej możliwe będzie składanie wniosków o ustalenie urzędowej ceny zbytu dla leków stosowanych w tym programie. W postępowaniu wyznaczona zostanie cena maksymalna, po jakiej realizator programu będzie mógł kupować leki. Przy tworzeniu pierwszego wykazu, wejdą do niego wszystkie produkty, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy były finansowane ze środków publicznych po najniższych cenach z przetargów.

Program Szczepień Ochronnych

Podobna procedura będzie stosowana w przypadku leków stosowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Wszystkie szczepionki będą musiały mieć ustaloną urzędową cenę zbytu. Będą też podlegały ocenie AOTMiT i negocjacjom z Komisją Ekonomiczną. Zmiana ma m.in. umożliwić ustalanie instrumentów dzielenia ryzyka w przypadku szczepionek, a to z kolei ma korzystnie wpłynąć na ich ceny. Na pierwszym wykazie znajdą się wszystkie szczepionki, które w dniu wejścia w życie nowelizacji były finansowane ze środków publicznych.

Po co ta zmiana?

Wprowadzając zmiany w zasadach finansowania leków w ramach programów zdrowotnych resort zdrowia liczy, że obniży ich ceny, a zaoszczędzone w ten sposób środki wykorzysta na rozszerzenie już działających programów albo tworzenie nowych.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ma wejść w życie 90 dni po dacie ogłoszenia. Uwagi do projektu można składać w terminie 21 dni. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz