INFARMA pozytywnie o nowej liście leków refundowanych

03 Stycznia 2017, 12:44

Zmiany w wykazie leków refundowanych dotyczą przede wszystkim programów lekowych i katalogu chemioterapii. Pacjentom udostępnionych zostanie 6 dotychczas nierefundowanych terapii – to zdaniem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA najważniejsze zmiany na nowej liście refundacyjnej.

INFARMA zwraca uwagę, że powstaną nowe programy lekowe poszerzające dostęp do leków, w tym tych już finansowanych ze środków publicznych. Korzystne, choć nieliczne, zmiany nastąpią także w wykazie bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia. Jednocześnie nowa lista nie przyniesie zasadniczych zmian w dostępie do innowacyjnych cząsteczek na rynku aptecznym. Choć w wykazie pojawia się 60 nowych leków, tylko kombinacja molekuł ezetimibum i atorvastatinum, zarejestrowana przez EMA w 2015 roku i stosowana w przypadku hipercholesterolemii, jest lekiem nowym. Jednocześnie nie uległa zmianie grupa pacjentów, którzy uzyskają dostęp do tej terapii, gdyż wskazania refundacyjne są identyczne jak wskazania dla samego ezetimibum.

Największe zmiany w leczeniu szpitalnym

W ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii udostępnionych będzie aż 5 dotychczas nierefundowanych cząsteczek. Pacjenci z mielofibrozą w ramach nowego programu uzyskają dostęp do leku zawierającego ruxolitinibum, dopuszczonego do obrotu w Unii w 2012 roku. Zmiany dotyczyć będą także leczenia chorych na najczęstszą postać nowotworów skóry – raka podstawnokomórkowego w jego zaawansowanej postaci, a także idiopatycznego włóknienia płuc.

Pacjenci uzyskają dostęp do innowacyjnych molekuł wismodegib oraz pirfenidon, zarejestrowanych przez EMA odpowiednio w roku 2013 oraz 2011. W ramach nowego programu lekowego pacjenci z wrodzonymi zespołami autozapalnymi leczeni będą z wykorzystaniem cząsteczki anakinra. Zmiany uzupełnia refundacja kombinacji cząsteczek netupitantum + palonosetronum refundowanych w ramach katalogu chemioterapii.

Nowe wskazania dla już refundowanych leków

Nie mniej istotne w kontekście dostępu do innowacji są rozszerzone lub nowe wskazania dla leków już refundowanych – wskazuje INFARMA. Minister Zdrowia zdecydował się na utworzenie nowych programów lekowych z wykorzystaniem terapii molekułami: certolizumab pegol, toxinum botulinicum A, lenalidomidum oraz paclitaxelum albuminatum dla pacjentów z odpowiednio: aktywną postacią spondyloartropatii osiowej, spastycznością kończyny dolnej po udarze mózgu, z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych oraz przerzutowym gruczolakorakiem trzustki. Z kolei zwiększenie dostępu dla leków już refundowanych nastąpiło m.in. dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz młodych pacjentów z szybko rozwijającą się lub oporną na leczenie postacią stwardnienia rozsianego.

Poprawia się dostęp do innowacji

Zdaniem INFARMY mijający rok stanowił krok w kierunku poprawy dostępu pacjentów do innowacji. Styczniowa lista leków refundowanych stanowi kontynuację tego pozytywnego trendu. Wpisują się w niego również zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany legislacyjne – nowelizacja ustawy o refundacji leków, wprowadzenie Narodowego Programu Chorób Rzadkich oraz ujęta w ramy ustawy polityka lekowa państwa. - Mamy nadzieję, że dokumenty te uwzględnią rolę innowacyjnych leków w efektywnym, nastawionym na realizację potrzeb pacjenta systemie ochrony zdrowia – podkreśla Bogna CichowskaDuma, dyrektor generalna INFARMY.

Aleksandra Smolińska

Źródło: INFARMA

Polecamy także:

  • O nowej liście leków refundowanych pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz