MZ: powstanie rejestr ukaranych fizjoterapeutów

05 Stycznia 2017, 14:53

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad stworzeniem rejestru ukaranych fizjoterapeutów. 

Konieczność utworzenia takiego rejestru wynika z uchwalonej w 2015 roku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zanim powstał samorząd fizjoterapeutów, nie było takiego wymogu.

Rejestr będzie prowadzony przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

Dane dotyczące ukaranego fizjoterapeuty będą wprowadzane do rejestru zaraz po otrzymaniu od przewodniczącego sądu dyscyplinarnego odpisu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu. Odpis będzie też dołączany do akt osobowych fizjoterapeuty.

Jeżeli fizjoterapeuta zostanie ukarany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych, ograniczeniem prawa wykonywania zawodu, zawieszeniem lub pozbawieniem tego prawa, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów będzie musiał poinformować o tym te placówki, w których fizjoterapeuta udziela świadczeń zdrowotnych. W przypadku pozbawienia prawa wykonywania zawodu, fizjoterapeuta zostanie wykreślony z rejestru fizjoterapeutów.

Uwagi do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych można składać jeszcze przez 30 dni. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po dacie ogłoszenia. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Ja Sobota, 07 Stycznia 2017, 11:14
DEBILE !!!!!!!!!!!!!!
Mitu Czwartek, 05 Stycznia 2017, 23:56
Rejestr fizjoterapeutów ma powstać do maja 2018. On będzie określał kto jest fizjoterapeutą i warunkował prawo wykonywania zawodu. Organami które będą rozpatrywały błędy w sztuce fizjoterapeutycznej są Rzecznik odpowiedzialności zawodowej, Sąd dyscyplinarny i Wyższy Sąd dyscyplinarny. Wiem bo byłem na zjeździe i wybierałem osoby do tych instytucji. Proszę nie straszyć :)
Iwona Czwartek, 05 Stycznia 2017, 20:01
Tak będzie taki wykaz, ale w pierwszej kolejności musi powstać rejest Fizjoterapeutów ( tych prawdziwych, dobrze wykształconych, podnoszących swoje kwalifikacje na bieżąco) , a o tym Ministerstwo Zdrowia jakoś tak ochoczo nie informuje