Będą zmiany w reklamie suplementów diety?

12 Stycznia 2017, 10:21

Organizacje, które skupiają producentów suplementów diety opracowały Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Branża przygotowała  samoregulację, aby uporządkować i wprowadzić nowe standardy w sposobie promocji.  Zmiany mają zapewnić konsumentom rzetelną i jasną informację. 

Dokument ma być zbiorem dobrych praktyk w zakresie reklamy  oraz odpowiedzią branży  na  dyskusję  dotyczącą   reklam suplementów diety  i  ich odbioru   przez konsumentów. Ministerstwo Zdrowia i instytucje kontrolujące rynek suplementów od dłuższego czasu  oczekiwały  uporządkowania kwestii promocji tych produktów. Autoregulacja ma dotyczyć reklam telewizyjnych, internetowych, radiowych i prasowych.

Suplement diety nie jest lekiem

Producenci zaznaczają, że zmiany były potrzebne ponieważ konsumenci często nie dostrzegają różnicy pomiędzy suplementem diety a lekiem. Autoregulacja wprowadza standardy uszczegóławiające obecnie funkcjonujące przepisy. Ma też za zadanie wypracowanie wśród reklamodawców tzw. dobrego obyczaju – mówi dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk, prezes Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Producenci zapewniają, że w Kodeksie Dobrych Praktyk znajdują się rozwiązania, które mają  zwiększyć świadomość konsumentów. Chodzi przede wszystkim o to, aby reklamy nie sugerowały, że suplementy diety mogą pełnić rolę leku. Prezes Związku Pracodawców i Dystrybutorów Suplementy Polska, Jarosław Lichodziejewski tłumaczy, że suplement diety jest żywnością i jego główne zadanie to uzupełnienie niedoborów żywieniowych, wynikających np. ze złych nawyków.

Kodeks ma być także narzędziem do wycofywania reklam, które naruszają zaufanie  do suplementów diety. Producenci zapewniają, że autoregulacja rynku to pierwsze tak szerokie porozumienie  branżowe w kwestii dobrych praktyk reklamowych.  Firmy zrzeszone w organizacjach, które opracowały dokument mają  ok. 80 % udziału w  rynku reklam suplementów diety.

Zmiany wspólnie wypracowały cztery organizacje: Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, POLFARMED - Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych, PASMI - Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty oraz SUPLEMENTY POLSKA - Związek Producentów i Dystrybutorów.

Reklamy suplementów diety bez lekarzy i farmaceutów

Autorzy autoregulacji podkreślają, że suplementy diety to środki spożywcze, których zadaniem nie jest leczenie ale dostarczenie ważnych dla zdrowia substancji odżywczych. Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy zawiera szereg zapisów, które nakładają na reklamodawców dodatkowe obowiązki. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza dokument to:

- obowiązek umieszczania nazwy kategorii „suplement diety” w reklamie prasowej w prawym dolnym rogu, ułatwi to identyfikację produktu konsumentowi;

- w reklamach radiowych kategoria „suplement diety” powinna być zaznaczona dwa razy;

- zakaz wykorzystywania wizerunku lub rekomendacji lekarza czy farmaceuty;

- zakaz odnoszenia się w reklamie do chorób, ponieważ może to sugerować że produkt ma właściwości lecznicze (będzie można jedynie zawrzeć informację, że preparat może zapobiegać schorzeniom, jeśli takie działanie potwierdzają badania)

Efekty za pół roku

Producenci suplementów powinni do końca lutego zadeklarować przystąpienie do kodeksu. Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) tłumaczy, że zmiany w reklamach mogą być widoczne w drugiej połowie roku. Jest to bowiem związane z tym, że część firm zawarła już umowy dotyczące reklam suplementów, a ich zerwanie wiązałoby się z poniesieniem strat finansowych.  

Przestrzeganie zasad dobrych praktyk będzie nadzorować sąd dyscyplinarny. Nie będzie jednak kar finansowych. Jeśli firma złamie zasady zawarte w kodeksie może zostać usunięta z organizacji, do której należy.

Polska jest obecnie na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem sprzedaży suplementów diety.

Agnieszka Jas-Bitner

Polecamy także:

  • O kodeksie dobrych praktyk w reklamie suplementów pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz