BCC podsumowuje ostatnie miesiące w zdrowiu

12 Stycznia 2017, 12:41

Gabinet cieni BCC podsumował IV kwartał ubiegłego roku. Ustawa o POZ i rezygnacja z jednolitego podatku, to zdaniem przedsiębiorców krok w dobrym kierunku. Ale jest też wiele propozycji resortu zdrowia, które przedsiębiorcy mocno krytykują.

Ministrowie gabinetu cieni BCC przedstawili rekomendacje działań, które powinien podjąć rząd w 2017 r., aby poprawić sytuację społeczno-gospodarczą w kraju. Podsumowany został również IV kwartał ubiegłego roku. Jakie wnioski?

Brak szczegółów reformy 

Do najpilniejszych spraw, którymi powinien się zająć rząd w obszarze opieki zdrowotnej należy – zdaniem BCC - opracowanie i poddanie społecznej dyskusji strategii zmian w systemie ochrony zdrowia, zaprezentowanej w lipcu 2016 przez ministra Konstantego Radziwiłła. W ocenie przedsiębiorców, przedstawiona strategia „Narodowej Służby Zdrowia” jest zbyt ogólna, poszczególne rozwiązania niespójne i niekorzystne dla systemu ochrony zdrowia (np. likwidacja NFZ), a czasami sprzeczne ze sobą. 

Problemem zanieczyszczenie powietrza

Gabinet cieni BCC uznał również, że konieczna jest Intensyfikacja działań w zakresie Narodowego Programu Zdrowia i ustawy o Zdrowiu Publicznym, w tym pilne wypracowanie planu działań dotyczących ochrony powietrza. Brak skutecznych rozwiązań w tym zakresie będzie powodował większą liczbę zachorowań na choroby układu oddechowego, układu krążenia i chorób nowotworowych.  Konsekwencją tego będzie wzrost kosztów leczenia, absencja chorobowa pracowników oraz zwiększona umieralność obywateli – wskazują przedsiębiorcy.

Konieczne zmiany na rynku farmaceutycznym

BCC oczekuje również zmian na rynku farmaceutycznym. Miedzy innymi wypracowania rządowego dokumentu Polityka Lekowa Państwa, który powinien zawierać między innymi program rozwoju przemysłu farmaceutycznego, czy wprowadzenie zmian w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, którego wyniki testów okazały się negatywne i narażają przedsiębiorców na niepotrzebne  kary.  Zdaniem gabinetu cieni konieczne jest również uporządkowanie nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym, w tym wsparcie starań przedsiębiorców w utworzeniu systemu Narodowej Organizacji Weryfikacji Produktów Leczniczych, który musi funkcjonować od lutego 2019 r.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i przyspieszenie prac nad ustawą refundacyjną w zakresie refundacji produktów z importu równoległego.

Za co BCC chwali resort zdrowia?

Są też decyzje, za które BCC chwali resort zdrowia. Na przykład pomyśle przeprowadzenie kontraktowania pod koniec ubiegłego roku i podpisanie umów z lekarzami rodzinnymi. Zdaniem BCC dobrą decyzją była także rezygnacja z jednolitego podatku i przekazanie projektu ustawy o POZ do konsultacji społecznych. BCC docenia także intensywność prac Ministerstwa Zdrowia w zakresie  przygotowywania szeregu uregulowań w ochronie zdrowia, m.in. w zakresie: utworzenia Systemu Obsługi List Refundacyjnych, wydania kolejnych map zdrowotnych, wdrożenia procedury IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia), zmian dotyczących tzw. pakietu onkologicznego, utworzenia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, przeglądu koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych i zapisywania ich za pomocą technologii medycznych.

Sieć szpitali nadal krytykowana

Największym zagrożeniem – zdaniem przedsiębiorców – pozostaje od dawna krytykowana ustawa o sieci szpitali i zmiany w systemie ratownictwa medycznego. Oba projekty stanowią poważne zagrożenie  dla istnienia wielu podmiotów prywatnych  świadczących usługi medyczne, których inwestycje w naszym systemie ochrony zdrowia ocenia się na 7 mld zł.  Przewidywane rozwiązania w zakresie sieci szpitali, w tym ryczałtowe finansowanie, nie będą niestety motywowały do podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych i konkurencyjności wśród szpitali, co przyniesie bardzo niekorzystne skutki dla pacjentów i całego systemu zdrowia. Nie uwzględnienie w sieci istniejących ośrodków kardiologicznych spowoduje drastyczne obniżenie dostępności usług sercowo- naczyniowych, głównie w małych miastach i na wsi, a obniżki wycen procedur kardiologicznych spowodują dodatkowo spadek ich jakości – wskazuje BCC.

Wątpliwości przedsiębiorców budzi też projekt wycofania ze sprzedaży aptecznej suplementów diety i kosmetyków, i brak rzetelnej oceny skutków poszczególnych regulacji.

Aleksandra Smolińska

Źródło: BCC
Foto: BCC/R.Baranowski

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz