Pacjent nieubezpieczony zwróci pieniądze za refundowane leki?

12 Stycznia 2017, 11:08

Wchodzące dzisiaj w życie zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej gwarantują, że chorzy nie poniosą kosztów leczenia w POZ, nawet gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem posiadanego przez nich prawa do świadczeń. Zmiany mają też pomóc zweryfikować, czy pacjent miał prawo do leku na receptę.

Kiedy pacjent będzie musiał zwrócić koszty za leki refundowane?

Jeśli pacjent oświadczy, że posiada prawo do świadczeń, otrzyma od lekarza receptę na lek refundowany. Jeżeli weryfikacja NFZ wykaże, że pacjent jednak takiego prawa nie miał, będzie on musiał zwrócić koszty refundacji leków – wyjaśnia Rynkowi Aptek Milena Kruszewska, rzecznik MZ. To jednak nie koniec zmian, bo – jak wyjaśnia Fundusz – mają one charakter przejściowy. Na razie tylko w POZ pacjenci nieubezpieczeni przyjmowani są bezpłatnie. W przychodniach rodzinnych nadal obowiązuje konieczność weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego. W przyszłym roku ubezpieczenia zdrowotnego ma już nie być.

Zmiany gwarantują dostęp do POZ wszystkim pacjentom

Zgodnie z nowymi przepisami od dziś osoby, które nie zgłosiły się do ubezpieczenia, mimo że mają prawo do świadczeń, oraz te które mimo ubezpieczenia w systemie eWUŚ widnieją jakie nieubezpieczone, mogą liczyć na ułatwienia w dostępie do POZ. W obu przypadkach pacjenci będą mogli złożyć oświadczenie, że prawo do świadczeń im przysługuje - wówczas uzyskają nieodpłatnie poradę lekarską, obejmującą również podstawowe badania laboratoryjne związane z realizacją świadczeń z zakresu POZ. Koszty te pokryje NFZ. Nowe przepisy przewidują także możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, ale tylko jeżeli jedyną przyczyną był brak zgłoszenia do ubezpieczenia. Wprowadzane zmiany nie znoszą bowiem obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń.

Nie zmienią się zasady leczenia u specjalistów

Niezmiennymi pozostają zasady dochodzenia przez płatnika kosztów świadczeń innych niż POZ, czyli m.in. leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, wizyt u lekarzy specjalistów i specjalistycznych badań. Tutaj jednak działa wspomniana zasada wstecznego ubezpieczenia.

Równy dostęp dla wszystkich

Obowiązujące od dzisiaj zmiany, to pierwszy etap procesu, który – jak zapewnia resort – zmierza do tego, by wszyscy pacjenci, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej, otrzymali ją na równych zasadach.

Janusz Maciejowski

Źródło: Rynek Aptek, Forsal

Polecamy także:
O nowych przepisach dotyczących osób nieubezpieczonych pisaliśmy także tutaj.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Piotr z Warszawy Sobota, 20 Października 2018, 15:43
Dobry artykuł