RPO pyta o prawa rodziców opiekujących się dziećmi w szpitalach

16 Stycznia 2017, 15:47

Wciąż brakuje przepisów, które zapewniłyby rodzicom dzieci przebywających w szpitalach prawo do opieki pielęgnacyjnej – wskazuje Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich i prosi o interwencję ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, brak norm i standardów umożliwiających pobyt rodzica i opiekę pielęgnacyjną nad dzieckiem przebywającym w szpitalu powoduje, że sposób realizacji tej opieki jest uzależniony nie tylko od warunków konkretnego szpitala, lecz również od dobrej woli władz szpitala.

Krzesło przy łóżku albo przyszpitalny hotel

Niektóre szpitale zapewniają rodzicom jedynie krzesło przy łóżku dziecka, podczas gdy inne oferują łóżka znajdujące się w salach chorych lub wydzielone pomieszczenia przeznaczone do całodobowego pobytu rodziców z chorymi dziećmi, a nawet umożliwiają zakwaterowanie w hotelu przyszpitalnym. Część placówek nie obciąża rodziców (opiekunów) kosztami ich pobytu, pozostałe pobierają opłaty w wysokości od kilku do kilkunastu złotych za dobę, które są ustalane przez wewnętrzne regulaminy i cenniki. Zdaniem Rzecznika resort zdrowia powinien przygotować przepisy, które uregulowałyby tę kwestię kompleksowo.

Konstytucja zapewnia obecność rodzica przy chorym dziecku

Rzecznik przypomina również, że na mocy art. 68 ust. 3 Konstytucji, dzieciom przysługuje prawo do szczególnej opieki zdrowotnej. Co więcej, na konieczność hospitalizacji chorych dzieci z możliwością zapewnienia im opieki rodzicielskiej wskazują wymogi współczesnej medycyny oraz nowoczesne standardy pielęgnacji. Nie ulega przy tym wątpliwości, że obecność rodzica przy chorym dziecku ma niebagatelny wpływ na cały proces leczenia i ma szczególne znaczenie w przypadku hospitalizacji najmłodszych dzieci oraz dzieci przewlekle i terminalnie chorych.

- W związku z powyższym za nieodzowne uważam podjęcie działań zmierzających do dostosowania podmiotów leczniczych pod względem lokalowo - materialnym do potrzeb rodziców (opiekunów). Zagadnienie to powinno zostać szczegółowo określone w przepisach prawa. Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie oraz przekazanie informacji na temat podjętych lub planowanych działaniach w tej materii – pisze Adam Bodnar w wystąpieniu do ministra K. Radziwiłła.

Janusz Maciejowski

Źródło: RPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz