Lekarze składają wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

20 Stycznia 2017, 15:30

Samorząd lekarski ponownie występuje do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o ocenę przepisów  regulujących dostęp do pytań z już przeprowadzonych egzaminów LEK, LDEK i PES.

Jak informuje NRL, przepisy, przeciwko którym występuje samorząd lekarski, wprowadzają następujące formy ograniczenia dostępu do testów egzaminacyjnych:

- pytania testowe LEK, LDEK i PES mogą być udostępniane wyłącznie tej osobie, która przystępuje do egzaminu (czyli jest to nie tyle informacja publiczna, ale informacja dedykowana osobie, która spełnia określone kryteria);
- pytania testowe można tylko oglądać, nie wolno ich kopiować w żadnej możliwej technice (zabronione jest również odręczne przepisywanie), pytania będą udostępniane wyłącznie w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych i nie można ich wynosić poza nią;
- aby treść pytań mogła zostać udostępniona w trybie o dostępie do informacji publicznej (tak, by każdy zainteresowany mógł zapoznać się z treściami), od egzaminu musi upłynąć 5 lat.

Udostępnienie pytań tylko w teorii

Już od 2012 roku NRL zabiegała o udostępnienie pytań egzaminacyjnych. W czerwcu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Rady i orzekł, że treść zestawów egzaminacyjnych z testów, które już się odbyły, jest informacją publiczną i nie ma powodów, aby dostęp do nich był ograniczany. Skutkiem tego wyroku pytania egzaminacyjne z już przeprowadzonych egzaminów LEK, LDEK i PES miały być udostępniane lekarzom oraz lekarzom dentystom. Ale tylko w teorii, bo gdy Hamankiewicz zwrócił się do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z prośbą o udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej pytań testowych z egzaminów LEK i LDEK oraz pytań z egzaminu PES ze wszystkich specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, otrzymał odpowiedź o odmownej decyzji dyrektora CEM.

Wówczas samorząd zaprotestował i do lekarzy, by indywidualnie składali wnioski do Dyrektora CEM o udostępnienie pytań, a w przypadku odmowy – aby odwoływali się od decyzji.

Janusz Maciejowski

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz