MZ: 700 tys. zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi

03 Lutego 2017, 10:35

W 2017 roku Ministerstwo Zdrowia planuje przeznaczyć 700 tys. zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wspólnie realizowane zadania mają dotyczyć przede wszystkim działań edukacyjno-informacyjnych.

W tym roku resort zdrowia zamierza przeznaczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi 700 tys. zł. Oferty w rozpisanych przez MZ konkursach można składać do 20 lutego br.

Zapobieganie lekomanii i edukacja dla cukrzyków

Współpraca, którą Ministerstwo Zdrowia proponuje partnerom społecznym obejmuje zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Są to m.in.:

  • Akcja edukacyjna i informacyjna dotycząca obecności alergenów w żywności oraz zagrożeń z tym związanych – 50 000 zł.
  • Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami – 150 000 zł.
  • Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy – 200 000 zł.
  • Program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów – 150 000 zł.
  • Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy – 150 000 zł.

Wyniki na początku kwietnia

Organizacje pozarządowe, które chcą się ubiegać o środki z MZ muszą wykazać się m.in. doświadczeniem w realizacji zadań publicznych i odpowiednio przygotowaną kadrą. Wykorzystanie ministerialnej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje, że organizacja nie będzie mogła otrzymać takiego dofinansowania przez kolejne 3 lata. Wyniki konkursów mają być znane na początku kwietnia. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz