ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie. Ponad 200 mln zł cofniętych świadczeń

03 Lutego 2017, 14:36

Aż 203,8 mln zł wstrzymanych lub cofniętych świadczeń - to efekt kontroli zwolnień lekarskich prowadzonej przez ZUS. Rok wcześniej kwota ta była o 8 mln zł mniejsza.

ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Niezdolność do pracy

Kontrolerzy ZUS w 2016 r.  przeprowadzili 569,5 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało  22,2 tys. decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę prawie 16,3  mln zł.

Brak ubezpieczenia

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w całym 2016 r. obniżono wypłaty o 183,4 mln zł dla 209,9 tys. osób.

Spóźnione zwolnienia lekarskie

Pracownicy spóźniali się również w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Jeśli siedmiodniowy termin zostanie przekroczony, ZUS obniża świadczenie. Świadczenie zmniejszonej o 25 proc.  wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to dotknęło w 2016 r. 69,7 tys. osób na łączną kwotę ponad 4,1 mln. 

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w całym 2016 roku wyniosła 203,8 mln zł. Tylko w ostatnim IV kwartale kwota ta osiągnęła prawie 49,7 mln zł.

Aleksandra Smolińska

Źródło: ZUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz