Od dziś zmiany w obrocie lekami psychotropowymi

06 Lutego 2017, 10:47

Apteki dostaną z hurtowni farmaceutycznych leki psychotropowe tylko na pisemne zamówienie. Dziś wchodzi w życie, wprowadzające specjalny tryb zamówień, rozporządzenie ministra zdrowia.

Od dziś wydawanie z hurtowni środków odurzających lub substancji psychotropowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie złożonego pisemnie przez aptekę zapotrzebowania.

Rozporządzenie określa również zasady wydawania i cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi i lekami psychotropowymi, kwalifikacje osób, które zajmują się nadzorem nad obrotem takimi środkami oraz warunki ich wydawania i ewidencjonowania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1

Aleksandra Smolińska

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz