Ustawa o POZ degraduje zawód pielęgniarki i położnej?

07 Lutego 2017, 9:47

Pielęgniarki pracujące w POZ chcą gwarancji, że zachowają samodzielność. Ich zdaniem projekt ustawy o POZ jednoznacznie tego nie przesądza, a nadrzędna rola lekarza w zespole POZ może doprowadzić do degradacji ich zawodu.

Na początku lutego zakończyły się konsultacje do projektu ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. W opinii Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, taki model ustawy będzie skutkował degradacją zawodu pielęgniarki i położnej POZ, „bowiem istnieje niebezpieczeństwo, że ich zakresy zadań będą określane wyłącznie jako pomocnicze do zadań lekarskich, tym bardziej że lekarz POZ otrzymuje najmocniejszą role władczą w systemie POZ”.

Jak pielęgniarki chciałyby zmienić POZ?

Zdaniem OZZPiP, zmiany w POZ powinny pójść w zupełnie innym kierunku niż ten, który został zaproponowany przez resort zdrowia w projekcie ustawy. – Skoro działalność POZ jest oparta na medycynie rodzinnej, to opieka powinna się skupiać przede wszystkim na rodzinie w miejscu zamieszkania. Z tego zatem punktu widzenia powinna być opisywana praca lekarza POZ. Dopiero przy takim modelu ustawy praca pielęgniarki (położnej) POZ może koncentrować się na osobie potrzebującej opieki i leczenia, ale także na promocji zdrowia, profilaktyce, usprawnianiu (rehabilitacji), opieki w chorobach przewlekłych i nieuleczalnych, jak również jej działania mogą obejmować całą rodzinę lub grupę osób (np. matki z dzieckiem) – uważają pielęgniarki z OZZPiP. Zdaniem pielęgniarek z OZZPiP, ustawa o POZ powinna określać oddzielnie rolę każdego członka zespołu POZ. - Wyszczególniając członków zespołu POZ powinno wykazać się miejsce udzielanych świadczeń. Praca pielęgniarki (położnej) POZ to praca przede wszystkim w środowisku pacjenta. Jednak model projektowany opieki POZ powinien uwzględniać również, konieczność poświęcenia części czasu pracy w gabinecie (jest to czas potrzebny do uzupełniania dokumentacji, planowania swoich działań, konsultacji z innymi członkami POZ). W konsekwencji finansowanie opieki POZ powinno uwzględniać także ten czas, jako czas niezbędny do prawidłowego wykonywania świadczeń – wskazują pielęgniarki.

Pielęgniarka współpracująca

OZZPiP chce również, żeby do ustawy została wpisana również pielęgniarka współpracująca. To osoba, która w ramach systemu opieki POZ zapewnia kompleksowość i ciągłość opieki w zakresie POZ. Pielęgniarka współpracująca to pielęgniarka wykonująca zawód u świadczeniodawcy w ramach opieki ambulatoryjnej (stacjonarnej) z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń POZ. - Jest powszechnie wiadome, że takie stanowiska pracy funkcjonują w każdym POZ (są to osoby bezpośrednio współpracujące w gabinetach zabiegowych z lekarzami POZ, ale dodatkowo realizują wiele dodatkowych funkcji przykładowo pielęgniarki te mają ukończone kursy specjalistyczne wykonywania szczepień ochronnych, wykonywania i interpretacji ekg, rko, leczenia ran itp.) – wskazują pielęgniarki z OZZPiP. - Organizacja pracy i funkcjonowania gabinetów POZ (gabinety lekarskie, zabiegowe, pielęgniarskie, punkty szczepień) narzuca konieczność pacy pielęgniarki stacjonarnie w POZ, aby zapewnić kompleksowość, ciągłość i podnieść jakość opieki. W projektowanej ustawie cała ta grupa zawodowa pielęgniarek pracujących w POZ została pominięta, tak jakby osoby te nie funkcjonowały w systemie POZ. To jest wada ustawy, która musi być bezwzględnie poprawiona – podkreśla OZZPiP.

Ustawa powinna przewidywać różne poziomy opieki pielęgniarskiej

Jakie? Na przykład opiekę czasową w przypadku schorzeń ostrych, opiekę pielęgniarską dla osób wypisanych ze szpitala, po zabiegach operacyjnych, w schorzeniach przewlekłych, pielęgniarską pomoc telefoniczna. OZZPiP wskazuje, że w systemie opieki POZ istnieje ogromny potencjał pielęgniarki (położnej), który może i powinien być wykorzystany, ale praca tych osób nie może sprowadzać się tylko do wykonywania czynności pomocniczych dla lekarza POZ. 

Aleksandra Smolińska

Źródło: OZZPiP

Polecamy także:

  • O tym co jest w projekcie ustawy o POZ pisaliśmy tutaj
  • O tym, że pielęgniarki boją się zmian w POZ pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz