Barometr WHC: pacjenci bez karty DiLO czekają na leczenie dłużej

07 Lutego 2017, 10:50

Od momentu wprowadzenia w życie pakietu onkologicznego w styczniu 2015 r. minęły ponad 2 lata. Pacjenci bez tzw. „zielonej karty” czekają na leczenie dłużej – wynika z najnowszego raportu Fundacji Watch Health Care. Ale chorzy w ramach pakietu onkologicznego są diagnozowani i leczeni szybciej. 

Eksperci alarmują, że jedna trzecia pacjentów onkologicznych może nie posiadać zielonej karty. Tacy pacjenci czekają na leczenie coraz dłużej. Według najnowszego Onkobarometru WHC, średni czas oczekiwania dla pacjentów onkologicznych bez tzw. „zielonej karty” zwiększył się z 4 do prawie 6 tygodni. Ale za to czas oczekiwania dla pacjenta z kartą DiLO w przypadku wizyt u niektórych specjalistów jest znacznie krótszy – wskazuje Fundacja WHC.

Pacjenci bez karty czekają dłużej

Jak wskazuje WHC, szczególnie dotkliwe jest to podczas wstępnej diagnozy pacjenta. Chory z niepokojącymi objawami, bez karty DiLO musi oczekiwać niejednokrotnie dłużej na wizytę u specjalisty. Dodatkowo jeżeli karta DiLO nadal nie zostanie wydana, pacjent może oczekiwać również dłużej na badania diagnostyczne które mogą potwierdzić, bądź wykluczyć diagnozę. Zanim chory zostanie objęty pakietem onkologicznym traci więc wiele cennego czasu, który można byłoby wykorzystać na efektywne leczenie – wskazują eksperci WHC. Trudno jednak winić za to pakiet onkologiczny. Diagnostykę i leczenie z pewnością usprawniłoby szybsze wystawianie takim pacjentom karty DiLO. Największą różnicę w dostępie pomiędzy pacjentami posiadającymi „zieloną kartę” oraz chorymi nieposiadającymi jej Fundacja WHC zaobserwowała w dostępie do wizyt oraz diagnostyki.

Osobną kwestią są nowotwory nie ujęte w pakiecie onkologicznym. Fundacja WHC zbadała dostępność do leczenia dla pacjentów z rakiem skóry, innym niż czerniak (nowotwory nie uwzględnione w pakiecie onkologicznym). W styczniu 2017 r. średni czas oczekiwania na leczenie u pacjenta z rakiem podstawnokomórkowym skóry w przypadku rozpoczęcia leczenia u dermatologa oraz zakończenia leczeniem operacyjnym trwa 56,2 tyg. (14 mies.).

Zgodnie z założeniami pakietu onkologicznego czas od podejrzenia choroby do rozpoczęcia leczenia w 2017 r. ma trwać maksymalnie 7 tygodni. Z danych Fundacji WHC dotyczących średnich czasów oczekiwania na diagnostykę wstępną i pogłębioną w ramach pakietu onkologicznego, w terminie 7 tygodni wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia nie mieszczą się pacjenci w przypadku: raka stercza – 11,5 tyg., raka piersi – 9,7 tyg. oraz raka płuca – 8,7 tyg., czyli trzech z czterech badanych przez Fundację WHC nowotworów.

Gdzie lepiej leczą raka?

Weryfikacja średnich czasów oczekiwania dla poszczególnych dziedzin wykazała brak znacznych różnic pomiędzy dostępnością do leczenia onkologicznego pomiędzy centrami onkologii oraz mniejszymi szpitalami onkologicznymi. W przypadku świadczeń z dziedziny chirurgii onkologicznej oraz onkologii sensu stricto zaobserwowano różnice w czasie oczekiwania na korzyść centrów onkologii. Dostrzegalne różnice pojawiają się często w jakości leczenia. Centra onkologiczne dostosowane są pod względem zaplecza sprzętowego, liczby łóżek, profesjonalnej kadry (dostęp do specjalisty) do kompleksowej opieki nad chorym z nowotworem. Mają lepszy dostęp do wiedzy i możliwości podejmowania różnych rodzajów terapii, prowadzą często badania kliniczne, a innowacyjne terapie mogą przyczynić się do poprawy stanu chorego.

Kiedy zmiany w onkopakiecie?

Zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia pakiet onkologiczny ulegnie modyfikacjom, które zaczną obowiązywać w marcu 2017 r. Nad nowelizacją onkopakietu właśnie pracuje Sejm. Zapowiadane zmiany mają dotyczyć m.in. zlikwidowania nadmiernej biurokracji (skrócenie karty DiLO z 7 do 2 stron) oraz usprawnienia systemu wydawania kart DiLO. Dzięki nadchodzącym zmianom lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą mieli uprawnienia do wydawania kart już w chwili podejrzenia nowotworu, a nie w momencie rozpoznania – tak jak miało to miejsce do tej pory. Z kolei lekarze POZ, nie będą karani za nietrafnie wydane karty DiLO. Zgodnie z postulatami środowiska medycznego, pakiet onkologiczny powinien uwzględniać również wszystkie nowotwory, w tym nowotwory skóry, które nie mieszczą się obecnie w pakiecie onkologicznym (z wyjątkiem czerniaka).

Aleksandra Smolińska

Źródło: Fundacja WHC

Polecamy także:

  • O zmianach w pakiecie onkologicznym pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz