Komisja Zdrowia: poprawki do zmian w onkopakiecie odrzucone

09 Lutego 2017, 13:23

W sejmowej Komisji Zdrowia przepadły dziś wszystkie trzy poprawki zgłoszone wczoraj przez posłów, podczas drugiego czytania projektu zmian w pakiecie onkologicznym. 

Poprawki dotyczyły dodatkowego wynagradzania lekarzy POZ za prawidłowe postawienie diagnozy w ramach pakietu onkologicznego, zagwarantowania obowiązku organizowania konsyliów i zmian w sprawozdawczości. Żadna z tych poprawek nie uzyskała większości podczas głosowania w Komisji Zdrowia.

Premia za diagnozę

Zgodnie z poprawką posłów Platformy Obywatelskiej lekarze POZ wystawiający kartę DiLO mieli dostawać z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Jego wysokość miałby ustalać resort zdrowia w porozumieniu z NFZ. – Ta poprawka daje szanse, żeby dodatkowo wynagradzać lekarza POZ za odpowiednio szybko postawioną diagnozę. Koszt jej wprowadzenia to około 8 mln zł biorąc pod uwagę, że około połowa kart DiLO jest wystawiana w POZ. Tego typu rozwiązania funkcjonują w krajach UE z dużą skutecznością i są często rozszerzane również na inne schorzenia – bronił poprawki poseł PO Zbigniew Pawłowicz. - To nie mieści się w głowie, że lekarza trzeba dodatkowo wynagradzać za to, że wykrył chorobę – komentowała propozycję opozycji posłanka PiS, Józefa Hrynkiewicz. Ostatecznie poprawka przepadła w głosowaniu, ale resort zdrowia zadeklarował, że nie wyklucza takiego rozwiązania. – Co do zasady jesteśmy na tak. Chcemy podnosić skuteczność leczenia – powiedział wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Konsylium bez wyjątków

Druga poprawka miała na celu zagwarantowanie konieczności organizowania konsyliów w przypadku każdego pacjenta leczonego w ramach pakietu onkologicznego. W zaproponowanych przez resort zdrowia zmianach jest możliwość odstąpienie od tego obowiązku, jeśli będzie to uzasadnione wiedzą medyczną. Część posłów z Komisji Zdrowia obawiała się, że przepis ten będzie wykorzystywany nawet w tych przypadkach, w których konsylia powinny być zwoływane. Mimo że poprawka nie została przyjęta, resort zdrowia zobowiązał się rozważyć wpisanie listy konkretnych rodzajów nowotworów, w których odstąpienie od konsylium będzie możliwe. Ma to zapobiec nadużywaniu tej możliwości przez lekarzy.

Mniej czasu na sprawozdawczość

Trzecia poprawka dotyczyła skrócenia czasu, w jakim placówki leczące pacjentów w ramach pakietu onkologicznego muszą sprawozdawać do NFZ. W tej chwili dane za poprzedni rok muszą spływać do Funduszu do końca drugiego kwartału kolejnego roku. Poprawka skracała ten termin do końca pierwszego kwartału. Została również odrzucona w głosowaniu.

Głosowanie nad całością zmian w pakiecie onkologicznym odbędzie się prawdopodobnie jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Potem rządowy projekt trafi do Senatu.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Sejm

Polecamy także:

  • O zmianach w pakiecie onkologicznym pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz