MZ wprowadza zmiany w projekcie o sieci szpitali

09 Lutego 2017, 14:38

W przyszłym tygodniu rząd zajmie się ustawą o sieci szpitali. W projekcie dokonano kilku istotnych korekt. Co się zmieniło?

Projekt ustawy o sieci szpitali, którym w przyszłym tygodniu ma się zająć rząd, różni się od wersji, którą znamy w konsultacji społecznych. Część regulacji, które wcześniej resort zdrowia wpisał do rozporządzeń zostało wpisanych bezpośrednio do ustawy. To znaczy, że w przyszłości trudniej będzie dokonać zmian w przepisach. Nowelizować ustawy można tylko za pośrednictwem Sejmu.

Zmiany w kwalifikowaniu do sieci

W przeciwieństwie do poprzedniej wersji projektu, podstawowe profile szpitali wpisano do ustawy, a nie do rozporządzenia. W rozporządzeniu pozostały tylko profile dodatkowe. Zmieniony został także sposób wskazania profili poziomu pulmonologicznego. Poprzednio przepis o dopuszczalności realizacji świadczeń w ramach profilu dla dzieci lub dorosłych zapisany został w kryteriach kwalifikacji. Teraz jest tak już na etapie wskazywania profili, które mogą stanowić podstawę kwalifikacji – wyjaśnia na przykładzie Rafał Janiszewski, ekspert ds. ochrony zdrowia. - To sprawiło, że świadczeniodawca musi udzielać świadczeń w ramach dwóch spośród pięciu, a nie jak dotąd trzech profili. Osobno wymieniono choroby płuc dzieci i dorosłych oraz chirurgię klatki piersiowej dzieci i dorosłych. Dodatkowo do profili poziomu onkologicznego dodano transplantologię kliniczną dla dzieci - dodaje.

Poprawi się dostęp placówek do sieci

W najnowszej wersji projektu przewidziano możliwość składania protestu w przypadku niezakwalifikowania do systemu zabezpieczenia, kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu zabezpieczenia lub niewłaściwego wskazanie profili, zakresów lub rodzajów. - Przepisy Kpa nadal co do zasady nie mają zastosowania w tych sprawach, ale placówki medyczne zyskały możliwość odniesienia się do decyzji podejmowanych przez Dyrektora OW NFZ – wyjaśnia Janiszewski. Także istotnym i niezwykle ciekawym jest dołączone do regulacji rozporządzenie w sprawie liczenia ryczałtów, które stanowić będą początkową wartość umów szpitali.

Nowe umowy z NFZ

Zdaniem eksperta widać w tych zmianach chęć takiego dopracowania przepisów, aby z jednej strony stworzyć optymalne zabezpieczenie, z drugiej zaś nie pominąć istotnych placówek i zakresów. Zmiany powinny jednak gwarantować finansowanie. A tego w projekcie brakuje.

Za to do zakresu świadczeń, które mogą być udzielane w ramach sieci została włączona rehabilitacja lecznicza. Wprowadzono też definicję przychodni przyszpitalnej. Po wejściu w życie ustawy o sieci szpitali, oddziały NFZ będą podpisywały z placówkami nowe umowy. W poprzedniej wersji projektu zakładano, że dotychczasowe umowy będą automatycznie przekwalifikowywane na umowy w ramach sieci.

Janusz Maciejowski

Źródło: RCL

Polecamy także:

  • O tym, że w przyszłym tygodniu rząd zajmie się ustawą o sieci szpitali pisaliśmy tutaj
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz