Rzecznik Praw Obywatelskich skuteczniejszy niż Rzecznik Praw Pacjenta?

10 Lutego 2017, 14:06

W biurze RPO przedstawiciele organizacji pacjenckich i zawodów prawniczych rozmawiali o kluczowych problemach ochrony zdrowia. - Zależy nam na tym, aby wskazali nam państwo kluczowe obszary systemu ochrony zdrowia, które wymagają pilnej poprawy. Być może dzięki temu uda nam się dostrzec nowe sprawy, którymi będzie mógł zająć się RPO – mówił Adam Bodnar.

- Na uznanie zasługuje zainteresowanie i zaangażowanie RPO w sprawy zdrowia. Aktywność i skuteczność działań rzecznika jest bardziej widoczna i skuteczna niż działalność Rzecznika Praw Pacjenta. Biuro RPO organizuje spotkanie z organizacjami pozarządowymi z obszaru ochrony zdrowia, podczas których Rzecznik zbiera opinie, słucha i określa kierunki interwencji – komentuje spotkanie u Rzecznika Praw Obywatelskich Ewa Borek, prezes Fundacji „My Pacjenci”.

Bezpieczeństwo pacjenta jest nad zagrożone

Fundacja skupiła się na ogólnej ocenie licznych inicjatyw legislacyjnych z obszaru zdrowia a w szczególności ustawy o POZ, sieci szpitali i jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów. Wskazaliśmy, że widzimy zagrożenie dla pacjentów z chorobami przewlekłymi wymagającymi leczenia specjalistycznego, że może ulec pogorszenie dostępności do kurczącego się sektora AOS i nasilić zjawisko wypychania pacjentów do sektora prywatnego. Pacjenci którzy nie wymagają leczenia szpitalnego ale z drugiej strony z problemami których nie będzie w stanie rozwiązać POZ mogą mieć problem z odnalezieniem się w systemie po wdrożeniu dwu pierwszych ustaw – mówi Borek. Wskazywaliśmy na konieczność powołania rejestru zdarzeń medycznych i transparentnego systemu informacji o skuteczności i bezpieczeństwie leczenia, który wspiera ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta – dodaje Borek.

Brak narzędzi prawnych w wielu dziedzinach ochrony zdrowia

Adwokat Katarzyna Przyborowska opowiadała o funkcjonowaniu komisji ds. zdarzeń medycznych. Wskazywała m.in. że nie mają one narzędzi, które pozwoliłyby im na efektywniejsze działanie. Zauważyła też, że część budynków, w których takie komisje się znajdują nie jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. O prawach kobiet rodzących mówiła mecenas Anna Miśtal-Kluś. Bardzo często pacjentki nie mają zapewnionej odpowiedniej intymności w czasie porodu. Pewne zagadnienia są dobrze uregulowane prawnie, ale niekoniecznie dobrze funkcjonują – wyjaśniała Miśtal-Kluś. O zagrożeniach, które dopiero mogą powstać, a wynikały będą z zapowiadanych zmian wspomniała mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik, a chodzi m.in. o projekt ustawy o sieci szpitali i związane z tym problemy z kolejkami do lekarzy.

Co RPO robi dla pacjentów?

Faktem jest, że aktywność Adama Bodnara w obszarze zdrowia jest duża. Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich trafiają do resortu zdrowia i innych instytucji związanych ze zdrowiem regularnie. W ostatnich miesiącach interwencje RPO dotyczyły na przykład opłat, jakie szpitale pobierają od rodziców opiekujących się dziećmi w szpitalach, czasu pracy lekarzy, opieki okołoporodowej, dostępu do in vitro czy diety szpitalnej.

Janusz Maciejowski

Źródło: RPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz