Sejm przyjął trzy ustawy zdrowotne

24 Lutego 2017, 17:22

Sejm przyjął dziś trzy zdrowotne ustawy. Zmiany dotyczą m.in. zasad stwierdzania zgonu, szkoleń specjalizacyjnych i praw pacjenta. Posłowie nie zgłosili do nich żadnych poprawek. 

Rząd spóźniony z przepisami o specjalizacjach

Jedną z przegłosowanych dziś ustaw jest rządowy projekt ustawy dotyczący uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Są to między innymi specjalizacje w dziedzinie epidemiologii, fizjoterapii, psychologii klinicznej, zdrowia publicznego, mikrobiologii i neurologopedii. Przepisy, które do tej pory regulowały te kwestie przestały obowiązywać w lipcu ubiegłego roku. Do czasu wejścia w życie nowych regulacji osoby, które chciałyby zdać egzamin kończący szkolenie specjalizacyjne albo złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia, nie będą mogły tego zrobić. 

Zmienią się zasady stwierdzania zgonu

Sejm głosował dziś także nad rządowym projektem nowelizacji ustawy „transplantacyjnej” i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zmiany dotyczą stwierdzania zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również w skutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Do tej pory te kwestie były regulowane w ustawie „transplantacyjnej”. Teraz zostaną przeniesione do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nowe przepisy dotyczą też liczby lekarzy potrzebnych do stwierdzenia zgonu.

Dwuosobowy zespół specjalistów będzie stwierdzał nieodwracalne zatrzymanie krążenia w przypadku, gdy od zmarłego pacjenta będą pobierane narządy do przeszczepu. Dotyczy to serca, wątroby, nerek, płuc i trzustki. Natomiast pobieranie komórek i tkanek (np.: rogówki) nadal będzie możliwe po rutynowym, jednoosobowym stwierdzeniu zgonu.

Projekt nowelizacji wprowadza też zmiany w procedurze stwierdzania nieodwracalnego ustania czynności mózgu. Orzekać o tym będzie dwóch lekarzy – w tym anestezjolog lub neonatolog i neurolog, neurolog dziecięcy lub neurochirurg.

Więcej praw dla pacjentów

Sejm przyjął dziś również projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Nowe regulacje mają wzmocnić prawa pacjenta i poprawić ochronę danych osobowych. Na mocy nowych przepisów każdy pacjent będzie miał też prawo do leczenia bólu. Ma ono być realizowane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz bez względu na źródło  pochodzenia bólu, a także wiek pacjenta i miejsce pobytu. 

Pacjent będzie mógł też uzyskać informację o stanie swojego zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach – nie tylko od lekarza, ale także od innych osób wykonujących zawód medyczny (np. od ratownika medycznego, co jest warunkiem skutecznego wyrażenia sprzeciwu wobec wykonania czynności ratunkowych). Pacjent będzie decydował o ewentualnej obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczenia zdrowotnego. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna będzie udostępniania osobie przez niego upoważnionej za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Obecnie przepisy pozwalają wprawdzie na wgląd do dokumentacji medycznej zmarłego, ale już wydanie jej kopii budzi wątpliwości.

Teraz wszystkie trzy projekty ustaw trafią do dalszych prac w Senacie.

Aleksandra Smolińska

Źródło: Sejm

Foto: Sejm/Krzysztof Białogórski

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz